Dienstleistungen - 146230-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste

2020/S 061-146230

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 035-082945)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Nationale Identifikationsnummer: 00156582
Postanschrift: Matúškova
Ort: Bratislava-Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 833 16
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Silvana Kollárová
E-Mail: silvana.kollarova@uksup.sk
Telefon: +421 259880289
Fax: +421 259880800

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.uksup.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/253

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP – komplexný projekt pre manažment údajov

Referenznummer der Bekanntmachung: 2/2019/K1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vytvorenie a zavedenie informačného systému Centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov (ďalej aj IS CÚR) v rozsahu podľa uvedeného opisu predmetu zákazky a zabezpečenie migrácie údajov z aktuálnych zdrojov, ich čistenie, konsolidáciu, vytvorenie príslušných registrov v rámci IS CÚR, zabezpečenie kvality údajov, harmonizáciu údajov registrov voči referenčným údajom a publikáciu datasetov registrov so zabezpečením ochrany osobných údajov, pre nasledovný rozsah registrov:

— Centrálny register odrôd (CRO),

— Register dodávateľov a uznávania množiteľského materiálu,

— Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov,

— Register krmivárskych podnikov,

— Vinohradnícky register,

— Register ovocných sadov a chmeľníc.

Predmet obstarávania vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP komplexný projekt pre manažment údajov, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 035-082945

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 25/03/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/04/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Anstatt:
Tag: 24/03/2021
muss es heißen:
Tag: 26/04/2021
Ortszeit: 00:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 25/03/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 27/04/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO budú upozornení notifikačným e-mailom systému EVO o zmene súťažných podkladov. Súťažné podklady so zapracovanými zmenami budú zverejnené na portáli www.evo.gov.sk a v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk.