Dienstleistungen - 146242-2020

26/03/2020    S61

Polen-Włodawa: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 061-146242

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 057-136248)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Postanschrift: ul. Żołnierzy WiN 22
Ort: Włodawa
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 22-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Józef Steć
E-Mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
Telefon: +48 825725856
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.mzcwlodawa.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://mzcwlodawa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020–2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z/s we Włodawie

Referenznummer der Bekanntmachung: MZC.271.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości niezamieszkałych – sektor nr III obejmujący gminę miejską Włodawa.

2. Transport odpadów komunalnych z terenu gmin obejmujących gminę miejską Włodawa – Sektor nr III, do miejsca ich zagospodarowania, tj.: instalacji komunalnej – ZZO MZC Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Komunalna 22, instalacji komunalnej wskazanej zastępczo przez Zamawiającego w sytuacji awarii instalacji, o której mowa wyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ, który Zamawiający opublikował na swojej stronie internet. pod adresem: http://bip.mzcwlodawa.pl. Jednocześnie Zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 057-136248

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Rodzaj procedury
Anstatt:

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. 13 a ustawy Pzp opublikował na swojej stronie internetowej pod adresem (http://bip.mzcwlodawa.pl) plan zamówień publicznych na 2020 r.

muss es heißen:

Procedura otwarta

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 06/04/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 22/04/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 06/04/2020
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 22/04/2020
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, wykonując zadania organów administracji publicznej przypisane Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informuje, że na podstawie art. 86 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, otwarcie ofert w ww. postępowaniu przetargowym, które przypada na dzień 22 kwietnia 2020 r. o godz. 10.30 nastąpi tylko i wyłącznie przy użyciu transmisji online: https://www.youtube.com/watch?v=VDTEcB63dqY&feature=youtu.be

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych z 16 marca 2020 r. (dostępnym pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego): ... brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.