Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 146274-2022

21/03/2022    S56

Hongrie-Kállósemjén: Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction

2022/S 056-146274

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Numéro national d'identification: 15732073215
Adresse postale: Kossuth Út 112
Ville: Kállósemjén
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Code postal: 4324
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Belicza László
Courriel: polgarmester@kallosemjen.hu
Téléphone: +36 42255423
Fax: +36 42255423
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://WWW.kallosemjen.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kállósemjén, betontörő gép és forgó-rakodógép besz

Numéro de référence: EKR001328482021
II.1.2)Code CPV principal
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Kállósemjén, betontörő gép és forgó-rakodógép beszerzése

I.sz. részajánlat:

Pofás betontörőgép:

- Üzemi súly max: 20 000 kg

- Motor teljesítménye legalább: 100 kW

- Törőtér felső nyílása legalább: 800×500 mm

- Törőtér alsó nyílása legalább: 20×80 mm

- Mágneses leválasztó szalag a fő kihordó szalag felett: emelhető-süllyeszthető

- Meddő előleválasztó rendszer

- Oldalsó kihordó szalag az elválasztott meddő részére

- Az elválasztott meddő visszavezethető a fő kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás

Intelligens törő vezérlő rendszer, főbb funkciók:

- a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése;

- a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása);

- túltöltés védelem.

II.sz. részajánlat:

Forgó-rakodógép:

- Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg.

- Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW

- Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor

- Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm

- Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc

- Kanál maximális felszakító erő legalább 150 kN

- Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 131 557 100.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Betontörőgép

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Lieu principal d'exécution:

4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz

II.2.4)Description des prestations:

Pofás betontörőgép:

- Üzemi súly max: 20 000 kg

- Motor teljesítménye legalább: 100 kW

- Törőtér felső nyílása legalább: 800×500 mm

- Törőtér alsó nyílása legalább: 20×80 mm

- Mágneses leválasztó szalag a fő kihordó szalag felett: emelhető-süllyeszthető

- Meddő előleválasztó rendszer

- Oldalsó kihordó szalag az elválasztott meddő részére

- Az elválasztott meddő visszavezethető a fő kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás

Intelligens törő vezérlő rendszer, főbb funkciók:

- a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése;

- a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása);

- túltöltés védelem.

- kiporzás csökkentő teljes rendszer

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Forgó-rakodógép

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Lieu principal d'exécution:

4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz

II.2.4)Description des prestations:

Forgó-rakodógép:

- Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg.

- Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW

- Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor

- Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm

- Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc

- Kanál maximális felszakító erő legalább 150 kN

- Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm

- bontókalapács.

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 213-560976
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Betontörőgép

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 13567817213
Adresse postale: Külterület
Ville: Szigetszentmiklós
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2310
Pays: Hongrie
Courriel: info@bestmachinery.hu
Téléphone: +36 24525920
Fax: +36 24525921
Adresse internet: http://www.bestmachinery.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 88 908 598.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 82 209 200.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 2
Intitulé:

Forgó-rakodógép

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 13567817213
Adresse postale: Külterület
Ville: Szigetszentmiklós
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2310
Pays: Hongrie
Courriel: info@bestmachinery.hu
Téléphone: +36 24525920
Fax: +36 24525921
Adresse internet: http://www.bestmachinery.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 589 574.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 49 347 900.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Nyertes ajánlattevő és adószáma:

1.sz.rész Betontörőgép: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(2310 Szigetszentmiklós Külterület)

Adószáma: 13567817-2-13

2.sz.rész Forgó-rakodógép: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(2310 Szigetszentmiklós Külterület)

Adószáma: 13567817-2-13

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/03/2022