Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 146357-2022

21/03/2022    S56

Česko-Havlíčkův Brod: Elektrická energie

2022/S 056-146357

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Havlíčkův Brod
Národní identifikační číslo: 00267449
Poštovní adresa: Havlíčkovo nám. 57
Obec: Havlíčkův Brod
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 58001
Země: Česko
E-mail: posta@muhb.cz
Tel.: +420 569497111
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.muhb.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muhb.cz
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.06.2022 do 31.05.2024

Spisové číslo: MHB_OVVV/214/2021/PD
II.1.2)Hlavní kód CPV
09310000 Elektrická energie
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.06.2022 do 31.05.2024

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
09310000 Elektrická energie
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Hlavní místo dodání nebo plnění:

město Havlíčkův Brod

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.06.2022 do 31.05.2024

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
Byla použita elektronická dražba
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 246-649228
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: Z2021-042333
Název:

Dodávka elektrické energie pro město Havlíčkův Brod v období od 01.06.2022 do 31.05.2024

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do

15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je

povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od

doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud

zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/03/2022