Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 146406-2022

21/03/2022    S56

România-Cluj-Napoca: Produse lactate

2022/S 056-146406

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA
Număr naţional de înregistrare: 5120733
Adresă: Strada: Zola Emile, nr. 5
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400112
Țară: România
Persoană de contact: Vasile Gheorghe Visan
E-mail: achizitii@cantinacluj.ro
Telefon: +40 264592794
Fax: +40 372008992
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cantinacluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare produse lactate.

Număr de referinţă: 5120733_2020_PAAPD1138992
II.1.2)Cod CPV principal
15500000 Produse lactate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, ex: 20 de zile. Conform art 160-161 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor va fi transmis de catre autoritatea contractanta cu 11 zile inainte de data limita de deschidere a ofertelor astfel incat ofertantii sa poată întocmi oferta.Acord cadru -furnizare produse lactate-Valoarea estimata fara TVA: 936110.00 Moneda: RON.Valoarea de 936110.00 fara TVA reprezinta valoarea maximă estimata a acordului cadru pentru o perioada de 12 luni de la data semnarii . Autoritatea contractanta v-a incheia acord cadru cu un singur operator economic conform art 114 si art 115 litera b) din Legea 98/2016. Modificarea prezentului contract este posibilă în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă, cu toate că a acționat cu diligență, nu a putut să le prevadă (scăderea numărului de porții de hrană de care beneficiază asistații social, deoarece în urma anchetelor sociale numărul acestora fluctuează de la un an la altul). Produsele vor fi achizitionate conform fisei de date si a caietului de sarcini. Durata contractului subsecvent putând fi prelungita cu încă 4 luni, conform art 165 din HG 395/2016 cu modfificarile si completarile ulterioare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 698 045.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză mozzarella sau echivalent 400gr-500gr

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză mozzarella sau echivalent 400gr-500gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1000Kg;Acord cadru min 1000Kg max 1300Kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 18500 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 185 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză topită cu smântână, baton 125 gr

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză topită cu smântână, baton 125 gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 300buc max 500buc; Acord cadru min 1000buc max 1500buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 1000 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 10,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză topită,cu smântână, triunghi, cutie 140 gr-150gr

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză topită,cu smântână, triunghi, cutie 140 gr-150gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 3500buc max 5000buc;Acord cadru min 5000buc, max 9500buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 17500lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 175.00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Tilsit/Trapist 300gr

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Tilsit/Trapist 300gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 625 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 6,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Parmezan răzuit 100gr

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Parmezan răzuit 100gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500buc max 800buc ; Acord cadru min 800buc max 1000buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 10400 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 104,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Brie 200gr

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Brie 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 575 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 6,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lapte dulce 1 l

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lapte dulce 1 l conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 7000litri max 10000 litri; Acord cadru min 10000 litri max 12000 litri

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 20000lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 200,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză proaspătă de vaci 500gr

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză proaspătă de vaci 500gr conform descrierilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1500Kg;Acord cadru min 1500Kg max 2000Kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 17250 lei.Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garantiei de participare: 173.00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cașcaval tip Gouda 2kg-2,5kg

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cașcaval tip Gouda 2kg-2,5kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 1500Kg max 2500Kg;Acord cadru min 2500Kg max 3700Kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 48750 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 488 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cremă de brânză 200gr

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cremă de brânză 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 800buc max 1500buc; Acord cadru min 1500buc max 2000buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 11250 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 113,00RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Smântâna 1kg

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Smântâna 1 kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000kg max 12000kg; Acord cadru min 12000kg max 14000kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 111600lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 1116,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sana 170gr- 200gr

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sana 170gr- 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 400buc; Acord cadru min 400 buc max 600buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 600 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 6,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lapte praf 1kg

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lapte praf 1kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10buc max 30buc ; Acord cadru min 30buc max 50buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 420lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 4,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Mascarpone 500gr

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Mascarpone 500gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 350buc; Acord cadru min 350buc max 500buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 5075 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 51 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză burduf 800gr-1200gr

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză burduf 800gr-1200gr , Contract subsecvent min 2000Kg max 3000Kg; Acord cadru min 3000Kg max 3500Kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 52500lei.Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garantiei de participare: 525 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Iaurt extra 200gr

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Iaurt extra 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 400buc max 700buc; Acord cadru min 700 buc max 1000buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 910 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 9,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Feta 200gr

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Feta 200gr afumat conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 500buc; Acord cadru min 500buc max 800 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 6750 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 68,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Ricotta 250gr

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Ricotta 250gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 100buc max 300buc; Acord cadru min 300buc max 500buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 4500lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 45,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Smântâna dulce 1 lt

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Smântâna dulce 1 l conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 5000buc max 7000buc; Acord cadru min 7000buc max 9000buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 133000lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 1330,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Iaurt grecesc 0.5-1kg

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Iaurt grecesc 0.5-1kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 30kg max 60kg; Acord cadru min 60kg max 100kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 840 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 8,00RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Cammembert 125gr

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Cammembert 125grconform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 375 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 4,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lapte condensat 5gr-10gr

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lapte condensat 5gr-10grconform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 3000buc max 8000buc; Acord cadru min 8000buc max 12000 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 5200lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 52,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cheddar 1-2kg

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cheddar 1-2kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 30kg max 50kg; Acord cadru min 50kg max 100kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 2250 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 23,00RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cașcaval tip Dalia 1,8kg - 2kg

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cașcaval tip Dalia 1,8kg - 2kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 1000Kg max 2000Kg; Acord cadru min 2000Kg max 2500Kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 39000 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 390 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Parmezan 200gr

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Parmezan 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 300buc max 500buc; Acord cadru min 500buc max 1000buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 11500lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 115,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Iaurt cu fructe 200gr

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Iaurt cu fructe 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 500buc; Acord cadru min 500 buc max 1000buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 900 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 9,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză tip Schweizer 400gr

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză tip Schweizer 400gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500buc max 1000buc ; Acord cadru min 1000buc max 2000buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 23000 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 230RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Unt 80% grăsime, 200gr

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unt 80% grăsime, 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000buc max 12000buc; Acord cadru min 12000buc max 14000buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Unt 80% grăsime, 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000buc max 12000buc; Acord cadru min 12000buc max 14000buc

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză telemea maturată 400 gr- 600gr

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză telemea maturată 400 gr- 600gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1800Kg;Acord cadru min 1800Kg max 2000Kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 25200ei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 243,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză cu pastă filată tip mozzarella bocconcino 400gr-500gr

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brânză cu pastă filată tip mozzarella bocconcino 400gr-500gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 100Kg max 500Kg; Acord cadru min 500 Kg max 1000Kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 9750lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 98 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cașcaval tip Dalia 200gr-300gr

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cașcaval tip Dalia 200gr-300gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1500Kg; Acord cadru min 1500Kg max 2000Kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 31500 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 315,00 RON

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 247-610618
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 20
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 19
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 7
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 11
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 16
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 15
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 31
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 23
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 371430
Lot nr.: 14
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LECONFEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2092175
Adresă: Strada Cuza Vodă, Nr. 6
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330058
Țară: România
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Telefon: +40 0254218722
Fax: +40 354414000
Adresă internet: www.leconfex.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 46 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 750.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 64962
Lot nr.: 14
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LECONFEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2092175
Adresă: Strada Cuza Vodă, Nr. 6
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330058
Țară: România
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Telefon: +40 0254218722
Fax: +40 354414000
Adresă internet: www.leconfex.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 46 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 17 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 549454
Lot nr.: 6
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PICOLACT PRODCOM SRL
Număr naţional de înregistrare: RO10163692
Adresă: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A
Localitate: Iclod
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407335
Țară: România
E-mail: picolact@yahoo.com
Telefon: +40 264263371
Fax: +40 264263338
Adresă internet: www.picolact.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 24 050.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 14 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 357660
Lot nr.: 28,24,22,3,21
Titlu:

Acord cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 17
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 17
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 17
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ZEC IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 8110823
Adresă: Strada BISTRITEI, Nr. 63
Localitate: Dej
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 405200
Țară: România
E-mail: zecimpex@gmail.com
Telefon: +40 0745516755
Fax: +40 0264211337
Adresă internet: www.zec.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 184 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 148 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 357676
Lot nr.: 1,29,10,4,9,8
Titlu:

Acord cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 24
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 24
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 24
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMFULDA PROD
Număr naţional de înregistrare: RO 6906101
Adresă: Strada Libertăţii, Nr. 50
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 420155
Țară: România
E-mail: vasile@romfulda.ro
Telefon: +40 263211743
Fax: +40 263234874
Adresă internet: www.romfulda.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 286 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 237 150.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 357665
Lot nr.: 30,26,27,12,25,18,14,5,13,2,17
Titlu:

Acord cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 22
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 22
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 22
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LECONFEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2092175
Adresă: Strada Cuza Vodă, Nr. 6
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330058
Țară: România
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Telefon: +40 0254218722
Fax: +40 354414000
Adresă internet: www.leconfex.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 337 060.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 289 945.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 357683
Lot nr.: 6
Titlu:

Acord cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PICOLACT PRODCOM SRL
Număr naţional de înregistrare: RO10163692
Adresă: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A
Localitate: Iclod
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407335
Țară: România
E-mail: picolact@yahoo.com
Telefon: +40 264263371
Fax: +40 264263338
Adresă internet: www.picolact.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 24 050.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 22 750.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 357695
Lot nr.: 26,27,12,25,18,14,5,13,2,17,30
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 22
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 22
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 22
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LECONFEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 2092175
Adresă: Strada Cuza Vodă, Nr. 6
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330058
Țară: România
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Telefon: +40 0254218722
Fax: +40 354414000
Adresă internet: www.leconfex.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 337 060.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 130 275.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 357690
Lot nr.: 24,28,22,3,21
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 17
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 17
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 17
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ZEC IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 8110823
Adresă: Strada BISTRITEI, Nr. 63
Localitate: Dej
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 405200
Țară: România
E-mail: zecimpex@gmail.com
Telefon: +40 0745516755
Fax: +40 0264211337
Adresă internet: www.zec.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 184 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 92 965.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 357698
Lot nr.: 1,29,10,4,9,8
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 24
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 24
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 24
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMFULDA PROD
Număr naţional de înregistrare: RO 6906101
Adresă: Strada Libertăţii, Nr. 50
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 420155
Țară: România
E-mail: vasile@romfulda.ro
Telefon: +40 263211743
Fax: +40 263234874
Adresă internet: www.romfulda.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 286 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 116 610.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 357703
Lot nr.: 6
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PICOLACT PRODCOM SRL
Număr naţional de înregistrare: RO10163692
Adresă: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A
Localitate: Iclod
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 407335
Țară: România
E-mail: picolact@yahoo.com
Telefon: +40 264263371
Fax: +40 264263338
Adresă internet: www.picolact.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 24 050.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 750.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 637729
Lot nr.: 8
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMFULDA PROD
Număr naţional de înregistrare: RO 6906101
Adresă: Strada Libertăţii, Nr. 50
Localitate: Bistrita
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 420155
Țară: România
E-mail: vasile@romfulda.ro
Telefon: +40 263211743
Fax: +40 263234874
Adresă internet: www.romfulda.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 44 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 19 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 727816
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract subsecvent

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ZEC IMPEX
Număr naţional de înregistrare: RO 8110823
Adresă: Strada BISTRITEI, Nr. 63
Localitate: Dej
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 405200
Țară: România
E-mail: zecimpex@gmail.com
Telefon: +40 0745516755
Fax: +40 0264211337
Adresă internet: www.zec.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 28 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 675.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/03/2022