Lieferungen - 146552-2020

26/03/2020    S61    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Električne potrepštine i pribor

2020/S 061-146552

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 042-100242)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09518585079
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ines Krajc
E-pošta: proizvodnja-nabava4@hep.hr
Telefon: +385 6322103
Telefaks: +385 6321564

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://nabava.hep.hr/

Adresa profila kupca: http://nabava.hep.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Elektromaterijal

Referentni broj: 27-V-22/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31680000 Električne potrepštine i pribor
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Elektromaterijal.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 042-100242

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 31/03/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 16/04/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 31/03/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 16/04/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: