Lieferungen - 146555-2020

26/03/2020    S61

Danmark-København: Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner

2020/S 061-146555

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 059-142405)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Bredesgaard
E-mail: mbrd@hofor.dk
Telefon: +45 27953810
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for rør og komponenter til vand- og gasforsyning

Sagsnr.: Udbuds ref. i EU-Supply: 236509
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale for ledningsmateriel omfattende rør og komponenter til vand- og gasforsyning opdelt i 9 delaftaler.

HOFOR agter at benytte delaftalerne til at dække sit normale behov inden de udbudte produkter, men er ikke forpligtet til at aftage et bestemt kvantum i delaftalernes periode.

Den forventede omsætning er udregnet på baggrund af historiske data for forbrug til drift, samt planlagte projekter for råvand- og distributions ledninger sammenholdt med forventede fremadrettede aktiviteter, der kendes på udbudstidspunktet for en periode af 8 år.

I den estimerede omsætning på rør og komponenter for vand indgår omsætning i forbindelse med vandværks-og kildepladsprojekter som afvikles i perioden 2020-2028.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 059-142405

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.5)
Delkontraktnr.: 1-9
Placering af det tekststykke, der skal ændres: II.1.5)
I stedet for:

Anslået samlet værdi:

Værdi eksklusive moms: 280 000 000 DKK.

Læses:

Anslået samlet værdi:

Værdi eksklusive moms: 289 000 000 DKK.

Afsnit nummer: II.2.6)
Delkontraktnr.: 6
Placering af det tekststykke, der skal ændres: II.2.6)
I stedet for:

Anslået værdi:

Værdi eksklusive moms: 56 000 000 DKK.

Læses:

Anslået værdi:

Værdi eksklusive moms: 65 000 000 DKK.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: