Dienstleistungen - 14663-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Koszalin: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2019/S 008-014663

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
75-122
Polen
Telefon: +48 943427831
E-Mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zzdw.koszalin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarzadzanie drogami wojewódzkimi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZDW.6/391/123/8-3/7/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZZDW w Koszalinie na terenie działania RDW w Stargardzie z podz. na 9 zadań:

Zadanie nr 1 – Nowogard

Zadanie nr 2 – Maszewo

Zadanie nr 3 – Stargard

Zadanie nr 4 – Węgorzyno

Zadanie nr 5 – Ińsko

Zadanie nr 6 – Stepnica

Zadanie nr 7 – Dobra

Zadanie nr 8 – Chociwel

Zadanie nr 9 – Obwodnica Goleniowa

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 907 616.40 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nowogard

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
77312000
90620000
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Nowogard

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczanie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczanie z zanieczyszczeń nawierzchni chodników i trawników

Oczyszczanie krawężników, chodników i zatok autobusowych z traw i chwastów

Opróżnianie koszy na śmieci

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Pielęgnacja krzewów ozdobnych na rondzie ul. Poniatowskiego i Boh. Warszawy

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Maszewo

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
77211500
77312000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie na terenie m.Maszewo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie nawierzchni jezdni na całej szerokości z liści kasztanowca

Oczyszczenie krawężników, chodników z traw i chwastów

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Utrzymanie zieleni na wyspie

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stargard

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
77312000
90620000
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Stargard

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Czyszczenie krawężników, chodników i zatok autobusowych z traw i chwastów

Oczyszczenie z zanieczyszczeń pozostałej powierzchni pasa drogowego - tereny zielone

Opróżnianie koszy na śmieci

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Węgorzyno

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
77211500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Węgorzyno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Pielęgnacja drzew

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług ustala się w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, liczone wg cen jednostkowych zawartych w Formularzu Cenowym złożonym wraz z ofertą.

2) warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, polegających na powtórzeniu usług podobnych/zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3) Wynagrodzenie zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących faktyczne czynności w zakresie oczyszczania z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdni, pielęgnacji drzew, mechanicznego koszenia terenów zielonych, zimowego utrzymania chodników.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ińsko

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Ińsko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie kratek ściekowych

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stepnica

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
77312000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Stepnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie krawężników, chodników z traw i chwastów

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dobra

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Dobra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Chociwel

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Chociwel

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obwodnica Goleniowa

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
77312000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Obwodnica Goleniowa - jezdnie od skrzyżowania z drogą nr 6 do ronda w m. Żółwia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic – jezdnie

Oczyszczenie z zanieczyszczeń rowów odwadniających oraz przepustów z traw i chwastów

Oczyszczanie z zalegających śmieci pasa drogowego

Oczyszczanie z traw i chwastów elementów wykonanych z kostki kamiennej przy rondach

Mechaniczne koszenie terenów zielonych (ronda)

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja zamówienia / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 158-362486
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Nowogard

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Dawid Karpiel
ul. Leśna 7
Przybiernów
72-110
Polen
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 363 600.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 236 460.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Maszewo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Stargard

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
WIR-MAR Mariola Suchańska
ul. Dębogórska 34-36
Szczecin
71-717
Polen
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 349 866.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 184 400.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Węgorzyno

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Ińsko

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Bogdan Sałdak
ul. Bohaterów Warszawy 22
Ińsko
73-140
Polen
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 206 730.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 150 456.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Stepnica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Gmina Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
Stepnica
72-112
Polen
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 138 096.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 120 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Dobra

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 23
Dobra
72-210
Polen
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 236 700.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 172 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Chociwel

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Obwodnica Goleniowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
DOMEL Władysław Błażewicz
ul. Świerkowa 3
Nowogard
72-200
Polen
NUTS-Code: PL42
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 63 765.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadanie nr 4 - Węgorzyno unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 40 635,00 PLN brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, zatem zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019