Dienstleistungen - 14732-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Schweden-Kungsbacka: Softwarepaket und Informationssysteme

2019/S 008-014732

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Kungsbacka kommun
212000-1256
Kungsbacka
434 81
Schweden
Kontaktstelle(n): Marina Filander
E-Mail: marina.filander@kungsbacka.se
NUTS-Code: SE231

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kungsbacka.se

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pedagogiskt IT stöd

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/14
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Avser Pedagogiskt IT system.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 SKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48311100
48800000
48810000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE231
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bakgrund

Under 2015 genomfördes en förstudie ”Projekt Användbar – Fas 1”. Förstudien kartlade befintliga IT-system som i dagsläget används inom verksamheterna samt undersökte användarnas upplevelse av dessa.

Förstudien visade på en komplex IT-miljö, IT-system som man inte upplever som användarvänliga och med många inloggningar på samma dag. Detta går ut över användarna som upplever en frustration och där IT-systemen stjäl för mycket tid i det värdeskapande arbetet.

Med anledningen av denna förstudie startades ”Projekt Användbar – Fas 2” som under 2016 har arbetat med att förstå och dokumentera verksamheternas behov. Detta ligger nu till grund för angreppsättet där vi gör separata upphandlingar. En för barn- och elevregisterhantering IST Administration, upphandlat 2017, en för pedagogiskt IT-stöd och en för schema. Under 2017 okt-nov startades en upphandling av ett pedagogiskt IT-stöd. Denna avbröts i november på grund av för få anbudssvar. Baserat på detta har kravunderlaget uppdaterats till denna upphandling.

I Kungsbacka kommun pågår parallellt ett antal övergripande projekt inom e-förvaltning kring utvecklande av e-tjänsteplattformen Mitt Kungsbacka, dokument- och ärendehantering, nytt intranät, BI-lösning, breddinförande av Office 365 samt e-arkiv. Alla dessa projekt kommer påverka införandet av Pedagogiskt IT-stöd.

Omfattning/Volym

Upphandling omfattar all utbildning som Kungsbacka Kommun driver som huvudman men i huvudsak Kungsbacka kommuns två utbildningsförvaltningar, Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning samt del av Kultur & Fritid. Verksamhetsformerna som avses kunna stödjas i det upphandlade systemet är:

Förskola och Pedagogisk omsorg

Fritidshem

Grundskola

Grundsärskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Vuxenutbildningen (inkl. Yrkeshögskolan)

Kulturskola

Systemet förväntas kunna ha stöd för hela Kungsbacka Kommun, som är i en expansiv fas. För närvarande ca 3 600 pedagoger och övriga användare (skolledare, rektorer och skoladministrativ personal), 16 500 st. elever och barn samt dess vårdnadshavare.

Kungsbacka Kommun har för avsikt att upphandla det Pedagogiska IT-stödet som en tjänst, med en Kommunlicens.

Det upphandlade Pedagogiska IT-stödet ska ha stöd för följande funktionsområden inom respektive verksamhetsområde, där det är tillämpligt. Svar lämnas i bifogad kravmatris:

Planering

Samarbetsyta, kommunikation och Utvecklingssamtal

Närvaro/Frånvaro

Lämna & Hämta (kommer att ligga i ITS Administration t.o.m. 31.12.2018, efter det i Pedagogiskt IT-stödet eller via gränssnitt i Pedagogiskt IT-stöd)

Kunskaper och stödinsatser

Åtgärdsprogram

Extra anpassningar

Kunskapsöversikt (IUP, Omdöme)

Genomförandeplan

Pedagogiskt material, uppgifter, enkät och provverktyg, externa digitala läromedel,

Bedömning

Betygsättning för lärare sker i Pedagogiskt IT-stöd, integration mot IST Administration (tvåvägsintegration)

Betyghantering i IST Administration

Registrering av Nationella prov i Pedagogiskt IT-stöd, integration mot funktionalitet för betyg i IST Administration

Uppföljning och rapporter

Bilden nedan visar den kompletta upphandlingsstrategin:

Leveranstid inklusive eventuella förlängningar och optioner

Projektets mål är att påbörja implementeringen av ett nytt system under första halvan av 2019 och färdigställa implementationen under året. Tidsplan för successiva delleveranser av lösningar är något som kommunen avser att behandla under dialog. Vissa områden kan bli föremål för gemensam utveckling, t.ex. bemanningsplanering förskola. Avtal löper under minst 5 år och förlängs automatiskt om det inte sägs upp. Avtalet ska efter 5 år kunna sägas upp löpande under året med 6 månaders uppsägningstid.

Sista dag för ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 031-067768
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Softronic AB
556249-0192
Hammarby kaj 10A
Stockholm
120 32
Schweden
E-Mail: linus@vklass.se
NUTS-Code: SE110
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Förvaltningsrätten
Göteborg
Schweden
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019