Dienstleistungen - 14736-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Architekturentwurf

2019/S 008-014736

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Fons Sacer belső egyházi jogi személy
EKRSZ_42289632
Margit körút 23.
Budapest
1024
Ungarn
Kontaktstelle(n): Szili Attila Károly
Telefon: +36 207700717
E-Mail: gazdasag@ferencesek.hu
Fax: +36 12125150
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ferencesek.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.ferencesek.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Támogatott szervezet
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szentkúti Kegyhely fejlesztése II. ütem - tervezés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000486882018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 97 960 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71221000
71222000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
NUTS-Code: HU313
Hauptort der Ausführung:

1024 Budapest, Margit krt. 23. és 3077 Mátraverebély-Szentkút 14. hrsz.: 1617, 1628, 1619, 1620, 1621, 1625 stb.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása

A) A projekt bemutatása

A fejlesztési projekt alapvető célja, hogy a Kegyhelyet a felismert turisztikai igények alapján továbbfejlessze. A 2015-ben lezárult kiemelt turisztikai projektet követő üzemeltetési időszak és a Kegyhelyre érkező turisták rávilágítottak a Kegyhely hiányosságaira, hogy melyek azok a szolgáltatások és eszközök, amelyek lehetővé tennék a Kegyhely többcélú hasznosítását és hatékony üzemeltetését, valamint az ide érkezők számára, azok igényeivel összhangban magasabb minőséget biztosítanának. A jelen fejlesztési projekt alapvetően a Kegyhelyen megrendezésre kerülő rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztését és a Zarándokközpont hosszú távú fenntarthatóságát célozza. A projekt alapvetően 5 nagy témakört ölel fel:

a) Turisztikai rendezvényi helyszín alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

b) Színvonalemelést lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések

c) Családbarát szolgáltatások kialakítása a szálláshely kapacitásának növelésével

d) Attrakció közvetlen környezetének fejlesztése

e) Fenntarthatóságot segítő elemek

B) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok

A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely fejlesztésének II. üteméhez szükséges komplett koncepció- és vázlattervek, illetve jóváhagyási tervek, továbbá építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, illetve megvalósíthatósági terv elkészítése (ide értve a tervezői költségbecslés, valamint az árazott és árazatlan szakági és összesítő költségvetések elkészítését), az alábbi tervezési elemek vonatkozásában:

1. multifunkcionális sportpálya (rekortán / műfüves burkolatú multifunkcionális sportpálya, egyedi, tájba illeszkedő kerítéssel ill. labdafogóval, világítással) – n.e.k.

2. játszóterek – n.e.k.

3. szabadtéri fedeles foglalkoztató (100 fő részére, árnyékoló tetővel, cca. 150 m2) – e.k.

4. beltéri játszószoba – n.e.k.

5. kempingek – e.k.

6. tűzrakók, padok, kukák (tüzifa tároló cca. 57 m2, területrendezés cca. 825 m2-en) – n.e.k.

7. kálvária kápolna felújítása, urnatemető kialakítása (cca. 126 m2) – e.k.

8. kegytemplom restaurálás – e.k.

9. megújuló energiaforrás fejlesztése, napelempark és kiépítése (345 kW teljesítményű napelempark teljes körű tervezése a meglévő parkoló felett kialakított és egyedileg tervezett acélszerkezetre, a szükséges szakhatósági egyeztetésekkel) – e.k.

10. látogatók eligazítása, területrendezés – n.e.k.

11. szabadtéri miséző hellyel szembeni domboldal amfiteátrum-szerű kialakítása (cca. 800 m2) – e.k.

12. szilárd útburkolatok kialakítása a parkolókban – e.k.

13. ligetesítés, fásítás, és azok vadkár elleni védelme (cca. 800 m2) – n.e.k.

14. vízelvezetés, rézsűk alkalmassá tétele a gépi kaszálásra – n.e.k.

15. szelektív hulladékgyűjtés – n.e.k.

16. acélszerkezetű szín – e.k.

17. szolgálati lakások (3db, ebből 1 db új, 2 db meglevő épületek átalakításával, egyenként cca. 50 m2) – n.e.k.

18. technikai fejlesztések (kamerarendszer, wifi, hangosítás) – n.e.k.

19. családi apartmanok (16 db, cca. 50 m2/db, 80-110 fő részére) – e.k.

20. kitelepülési pontok – n.e.k.

21. árnyékolás – n.e.k.

E.k.=engedélyköteles tervezési feladatrész; N.e.k.=nem engedélyköteles tervezési feladatrész. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki tartalom esetleges változása vagy hatósági előírás okán a fenti tevékenység engedélyköteles besorolását módosítsa.

A szerződés tárgyát képezi továbbá a tervezői művezetés, előreláthatólag legfeljebb 90 mérnöknap mértékben. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában vállalt előteljesítés mértéke (min. 24 - max. 16 hét ajánlható) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: A kivitelezési tervdokumentáció vonatkozásában vállalt előteljesítés mértéke (min. 24 - max. 16 hét ajánlható) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Az M/2.1) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 60 hónap ajánlható) / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Az M/2.2) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 60 hónap ajánlható) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7) pontban feltüntetett teljesítési határidő az eng. és a kiv. tervdok. szolgáltatására rendelkezésre álló időtartam összege (eng. tervdok.: szerződéskötéstől számított 24 hét + kiv. tervdok.: jogerős engedélytől számított 24 hét), mely nem foglalja magában a hatósági eljárás időigényét. AT kedvezőbb teljesítést is ajánlhat, a II.2.5) pont szerint. 1 hónap=4 hét. Részletek szerződéstervben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 176-399016
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Szentkúti Kegyhely fejlesztése II. ütem - tervezés

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Borbás Építész Műterem Kft.
EKRSZ_18441781
Dalmát utca 4.
Szentendre
2000
Ungarn
Telefon: +36 303181836
E-Mail: peterborbas@yahoo.com
NUTS-Code: HU120
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 97 960 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

M.1.1. alkalmasság igazolása; M.1.2. alkalmasság igazolása; M.2.1. alkalmasság igazolása; M.2.2. alkalmasság igazolása

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők: Perfektum Építész Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.; adószáma: 26295464-2-41); Fontos mérnök stúdió Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Sas utca 6. 4a.; adószáma: 24214953-2-06); Ekho Építész Műterem Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Zólyomi út 18/b.; adószáma: 12938263-2-43); Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.; adószáma: 11474762-2-11); Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 37–39.; adószáma: 13904038-2-08)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019