Dienstleistungen - 14759-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Polen-Racibórz: Dienstleistungen im Gartenbau

2019/S 008-014759

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
Racibórz
47-400
Polen
Kontaktstelle(n): Monika Piechaczek
Telefon: +48 327550710
E-Mail: zamowienia@um.raciborz.pl
Fax: +48 327550709
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bipraciborz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, placu zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.83.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bez względu na metodę oraz niezależnie od miejsca lokalizacji usług, dostaw oraz robót na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz w zieleni gminnych pasów drogowych w Raciborzu związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz małej architektury i elementów wyposażenia terenów oraz koszeniami trawników i łąk w parkach, na zieleńcach, skwerach oraz pasach zieleni przydrożnej, koszenia nieużytków, koszenia wybiegu i toalety dla psów i utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 494 651.28 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77313000
77314100
77310000
50870000
77314000
45112710
77211400
77211500
77211600
77340000
45236290
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227
Hauptort der Ausführung:

Racibórz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bez względu na metodę oraz niezależnie od miejsca lokalizacji usług, dostaw oraz robót na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz w zieleni gminnych pasów drogowych w Raciborzu związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz małej architektury i elementów wyposażenia terenów oraz koszeniami trawników i łąk w parkach, na zieleńcach, skwerach oraz pasach zieleni przydrożnej, koszenia nieużytków, koszenia wybiegu i toalety dla psów i utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania

Zadanie obejmuje m.in.:

1) bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie terenów parków, skwerów i zieleńców miejskich,

2) bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie drzew, krzewów i kwietników zlokalizowanych w zieleni przydrożnej dróg gminnych,

3) kompleksowe koszenie zieleni miejskiej w pasach drogowych,

4) kompleksowe koszenie terenów zieleni miejskiej,

5) kompleksowe koszenie nieużytków,

6) kompleksowe koszenie wybiegu, placu zabaw i toalety dla psów,

7) utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych.

Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do umowy – „Opis Przedmiotu zamówienia”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Została spełniona przesłanka art. 67, ust. 1, pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. t.j. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), tj.:

„zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej spełniającej następujące warunki:

— zamawiający sprawuje nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,

— spółka powołana jest do wykonania podstawowych zadań własnych Gminy, w zakresie jej statutowych zadań, a w szczególności do prac związanych z świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni, małej architektury, placów zabaw, elementów wyposażenia oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich w Raciborzu, świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania toalety i wybiegu dla psów,

— (od wielu lat spółka wygrywała przetargi i realizowała zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, małej architektury, placów zabaw, elementów wyposażenia oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich w Raciborzu, świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania toalety i wybiegu dla psów);

— ponad 90 % (95,5 %) działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę;

— w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego - Miasto Racibórz posiada 100 % udziałów spółki.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 246-565925
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, placu zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
Racibórz
47-400
Polen
E-Mail: sekretariat@pk-raciborz.pl
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse: www.pk-raciborz.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 494 648.46 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019