Bauleistung - 148745-2021

26/03/2021    S60

Sverige-Norrköping: Anläggningsarbete

2021/S 060-148745

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 037-091385)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norrköping Norrevo Fastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 559028-5747
Postadress: Norra Promenaden 100
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 601 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Niklas Ljung
E-post: niklas.ljung@norrevo.se
Telefon: +46 11-155136
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.norrevo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Styrstad Skola, Totalentreprenad

Referensnummer: UH-2021-35
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

På fastigheten ska en ny skolbyggnad för årskurs F-6 uppbringas (två parallella årskullar). Byggnaden uppförs i två plan. I övrigt innehåller skolbyggnaden tillagningskök och eventuellt en särskola.

På fastigheten skall även i en sidoentreprenad byggas en Idrottshall med tillhörande omklädningsrum, lounge och förråd.

I sidoentreprenaden ska även skolgård/utemiljö uppbringas inom fastigheten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/03/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 037-091385

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.5
Plats där texten ska ändras: Valuta
I stället för:
Ska det stå:

SEK

Avsnitt nummer: II.2.6
Plats där texten ska ändras: Valuta
I stället för:
Ska det stå:

SEK

Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum
I stället för:
Datum: 27/04/2021
Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.7
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum
I stället för:
Datum: 14/04/2024
Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.2.11
Plats där texten ska ändras: Beskriv optionen
I stället för:

Särskolan med tillhörande arbeten. Mer information finns i upphandlingsdokumenten.

Ska det stå:
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/04/2021
Ska det stå:
Datum: 11/05/2021
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 12/07/2021
Ska det stå:
Datum: 09/08/2021
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 14/04/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 12/05/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: