Dienstleistungen - 14892-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Gliwice: Bedarfspersonenbeförderung

2019/S 008-014892

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
79/WOG/2017
ul. Andersa 47
Gliwice
44-121
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Stolarska
Telefon: +48 261111371
E-Mail: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261111370
NUTS-Code: PL2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://msa-4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

4WOG-1200.2712.64.2018 Nieregularny przewóz osób autobusami i busami dla 4 WOG Gliwice oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu logistycznym

Referenznummer der Bekanntmachung: 4WOG-1200.2712.64.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60140000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozu osób na określonych w zapotrzebowaniach trasach dla 4 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych znajdujących się na jego zaopatrzeniu logistycznym, a stacjonujących na terenie miast:

Zadanie nr 1– Gliwice, Tarnowskie Góry, Katowice, Będzin, Chorzów, Częstochowa, Tychy, Bytom, Rybnik, Radzionków, Lubliniec, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kuźnia Raciborska;

Zadanie nr 2 – Bielsko-Biała, Cieszyn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości 40 % zamówienia podstawowego polegającego na przewozie osób.

8. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia w

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 303 919.71 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gliwice, Tarnowskie Góry, Katowice, Będzin, Chorzów, Częstochowa, Tychy, Bytom, Rybnik, Radzionków, Lubliniec, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kuźnia Raciborska

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Gliwice, Tarnowskie Góry, Katowice, Będzin, Chorzów, Częstochowa, Tychy, Bytom, Rybnik, Radzionków, Lubliniec, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kuźnia Raciborska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stan taboru / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

IV. Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta przed 1.1.2019 r. tylko w terminie późniejszym, termin wykonania zamówienia będzie obowiązywał od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bielsko-Biała, Cieszyn

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Bielsko-Biała, Cieszyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Stan taboru / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

IV. Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta przed 1.1.2019 r. tylko w terminie późniejszym, termin wykonania zamówienia będzie obowiązywał od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 191-431916
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Gliwice, Tarnowskie Góry, Katowice, Będzin, Chorzów, Częstochowa, Tychy, Bytom, Rybnik, Radzionków, Lubliniec, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kuźnia Raciborska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Transportowe Grzegorz Kopeć
ul. Słoneczników 78
Katowice
40-748
Polen
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 585 188.23 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 356 750.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Przewóz osób

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Bielsko-Biała, Cieszyn

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Usługi Transportowe Grzegorz Kopeć
ul. Słoneczników 78
Katowice
40-748
Polen
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 718 731.48 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 513 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Przewóz osób

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

dla zadania nr 1 – 25 000,00 PLN,

dla zadania nr 2 – 11 000,00 PLN.

Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.określonego w niniejszym ogłoszeniu

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804 z późn. zm. oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr

86 1010 1212 0063 3413 9120 1000 z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: 4WOG-1200.2712.64.2018

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Jeżeli wadium wnoszone jest w jednej z form wymienionych w pkt. 3 lit. b-e należy złożyć oryginał odpowiedniego dokumentu w Kancelarii Jawnej Zamawiającego (w osobnej kopercie), z dopiskiem – „wadium znak sprawy nr: 4WOG-1200.2712.64.2018”.

4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp.

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

1. Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać powierzone Podwykonawcom z zastrzeżeniem, iż Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne, łącznie z rozliczeniem się z Podwykonawcą.

2. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: usługi ściśle odpowiadającej części zamówienia określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

3. Zgodnie z art. 36 b ust. 1a Pzp – Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/01/2019