Lieferungen - 151439-2022

23/03/2022    S58

Polen-Katowice: Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie

2022/S 058-151439

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Katowickie Centrum Onkologii
Postanschrift: Raciborska 26
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-074
Land: Polen
E-Mail: szpital@kco.katowice.pl
Telefon: +48 324200420
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kco.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kco.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania leczenia wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym

Referenznummer der Bekanntmachung: KCO/PN/16/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33151000 Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu planowania leczenia wraz z niezbędnym sprzętem, gwarancją, szkoleniem personelu i serwisem pogwarancyjnym w ramach programu zdrowotnego „Narodowa Strategia Onkologiczna” pn: „Doposażenie zakładów radioterapii” na potrzeby Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, w podziale na:

Pakiet nr 1 – system planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem - Szczegółowy opis, parametry i wymogi dla Pakietu nr 1 określa Załącznik nr 4 do SWZ.

Pakiet nr 2 - system planowania radioterapii - stacje lekarskie wraz z niezbędnym sprzętem – Szczegółowy opis, parametry i wymogi dla Pakietu nr 2 określa Załącznik nr 4 do SWZ.

Pakiet nr 3 - serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 1.

Pakiet nr 4 - serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 2.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
33151000 Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zakład Radioterapii 40-074 Katowice ul. Raciborska 27

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 1 - system planowania leczenia wraz z niezbędnym sprzętem

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Cena brutto za dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej, dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, oprogramowania o którym mowa w Pakiecie nr 1 / Gewichtung: 5.00
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 55.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
33151000 Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zakład Radioterapii 40-074 Katowice ul. Raciborska 27

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 2 - system planowania radioterapii - stacje lekarskie wraz z niezbędnym sprzętem

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Cena brutto za dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej, dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, o którym mowa w Pakiecie nr 2 / Gewichtung: 5.00
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 55.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
33151000 Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zakład Radioterapii 40-074 Katowice, ul. Raciborska 27

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 3 - 36 miesięczny serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii –w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w godzinach / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w dniach / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
33151000 Ausstattung und Ausrüstung für Strahlentherapie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

Zakład Radioterapii 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 27

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 4 - 36 miesięczny serwis pogwarancyjny zamówienia określonego w Pakiecie nr 2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii –w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w godzinach / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy podany w dniach / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych, na kwotę nie mniejszą niż:

• 1 400 000,00 zł – w Pakiecie nr 1;

• 1 300 000,00 zł – w Pakiecie nr 2;

• 400 000,00 zł – w Pakiecie nr 3;

• 300 000,00 zł – w Pakiecie nr 4

w którym Wykonawca posiada rachunek, lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 1 dostawą systemu planowania radioterapii – dot. Pakietu nr 1, 2).

aa) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 1 usługą świadczenia serwisu systemu planowania radioterapii, tj. wykonanego/ wykonywanego kontraktu na serwis pogwarancyjny systemu planowania radioterapii – dot. Pakietu nr 3, 4 ).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/04/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Sekcja Zamówień Publicznych Katowickiego Centrum Onkologii 40 - 074 Katowice ul. Raciborska 28, poprzez platformę zakupową MARKETPLANET

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/03/2022