Lieferungen - 15149-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Sopron: Schwellen

2019/S 008-015149

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 99577523
E-Mail: skorenyi@gysev.hu
Fax: +36 99577681
NUTS-Code: HU221

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gysev.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.gysev.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Talpfa beszerzése a GYSEV Zrt. részére

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000275552018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34947100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződés vasúti talpfa beszerzésére:

Talpfa (Klf. váltótalpfa, normál talpfa, facsap) 382 258 EUR keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a teljes keretösszegből nettó 267 580,6 EUR alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget

A beszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 382 258.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34947000
34947100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU22
Hauptort der Ausführung:

GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletág Infrastruktúra Pályafenntartás

— 9400 Sopron, Kőszegi út 20.,

— 9300 Csorna, Újmalom u. 2.,

— 9700 Szombathely, Puskás Tivadar út vége

— 9900 Körmend, Vasútmellék u. 18.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi keretszerződés talpfa beszerzésére (név, mérte, - teljes szerződéses időszakra vonatkozó, várható szállítási mennyiség):

1. Facsap 19 mm (tölgy) - 11 990 db

2. Facsap 26 mm (tölgy) - 6400 db

3. Telitett normál talpfa 2,60 m - 1262 db

4. Váltótalpfa 2,80 m -237 db

5. Váltótalpfa 3,00 m- 207 db

6. Váltótalpfa 3,20 m -258 db

7. Váltótalpfa 3,40 m -230 db

8. Váltótalpfa 3,60 m -133 db

9. Váltótalpfa 3,80 m - 196 db

10. Váltótalpfa 4,00 m -177 db

11. Váltótalpfa 4,20 m - 168 db

12. Váltótalpfa 4,40 m - 224 db

13. Váltótalpfa 4,80 m - 19 db

14. Váltótalpfa 5,20 m - 2 db

Nettó 382 258 EUR keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 267 580,6 EUR értékre vállal lehívási kötelezettséget.

A talpfa termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó: 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletének, az MSZ EN-13145-2001+A1:2012 számú szabványnak, a MÁV Zrt. 22408/2015/MÁV utasításnak. Az alkalmazott telítőszer (WEI-C GX-Plus) vonatkozásában mindezek mellett a 41/2000 (XII.20) EüM - KöM együttes rendeletnek, a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló EU 2008/57/EK Irányelvének (17.6 2008.), a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII.23.) NFM rendeletének, MSZ EN 13991-2004, DIN 68811:2007, MSZ EN 351-1:2008, MSZ EN 351-2:2008 számú vagy azzal egyenértékű szabványoknak, a 2011/71/EU (26.7.2011.) irányelvnek, a 2000 évi XXV. törvénynek a kémiai biztonságról, a hatályos 552/2009/EK rendeletnek. Ezekről a megfelelőségekről az ajánlatában nyilatkozatot kell tenni.

Csertölgy alapanyag egyik terméknél sem megengedett.

A különféle telített tölgy vagy bükk normál talpfa rendszerelem, ezért a 30/2010.(XII.23) NFM rendeletnek megfelelően az Európai Bizottság 1299/2014/EU, az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló rendeletnek meg kell felelnie.Ezen igazolások nyertes általi benyújtása a szerződéskötés feltétele.

A műszaki paramétereket a Közbeszerzési Dokumentumok(KD) tartalmazzák.

Ajánlatkérő a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A Keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a KD-ban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.

Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70 %-os mértékéig lehívási kötelezettséget vállal a 24 hónapos időtartam alatt.

II.2.5) ponthoz: Az ár értékelésénél ajánlatkérő a valamennyi termékre EUR-ban megajánlott, szerződés teljes időszaka alatt várható mennyiségre vonatkozó mindösszesen árat értékeli. Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázatban szereplő tételeket beárazni úgy, hogy a megadott termékekre vonatkozó egységár mellett, az ajánlatkérő által feltüntetett, szerződéses teljes időszakban várható mindösszesen mennyiséggel szorozza be a termékek egységárát.

Ajánlatkérő a szerződéses teljes időszakban várható mennyiségek és egységárak szorzata alapján kiszámolt mindösszesen árat értékeli. (A táblázatban szereplő várható mennyiségek nem keletkeztetnek ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget.) Erre figyelemmel ajánlattevőknek kötelező kitölteni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Excel táblázatot, és azt az ajánlathoz csatolnia Excel, valamint cégszerűen aláírt pdf formátumban.Eltérés esetén ajánlatkérő a pdf formátumot tekinti irányadónak. A táblázat valamely sorának üresen hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A Felolvasólapon szereplő összegnek meg kell egyeznie a táblázatban szereplő mindösszesen értékkel.

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 267 580,6 EUR értékre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó összegnek (keretösszeg 30 %-ának) megfelelő mennyiség terhére Vevő jogosult bármilyen mennyiségben és összetételben megrendelést lehívni a szerződés hatálya alatt (opció). Az opciós mennyiség lehívása nem jár a szerződés módosításával. Az opciós mennyiség tekintetében is irányadóak ajánlattevő ajánlatában meghatározott egységárak. A lehívások részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50 %-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.

2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 144-330417
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Talpfa beszerzése a GYSEV Zrt. részére

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
E-LANDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_46200321
Katona József utca 23/a.
Budapest
1137
Ungarn
Telefon: +36 202320016
E-Mail: elandia.vl@gmail.com
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 382 258.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 382 258.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A felhívás V.2.4) pontjában a szerződés keretösszege került feltüntetésre. Nyertes ajánlattevő által az értékelési szempont szerint

Megajánlott mindösszesen ajánlati ár:409 699,24 EUR.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pont szerinti információk:

E-LANDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1137 Budapest, Katona József Utca 23/a, Adószám: 14172816241

GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2300 Ráckeve, Szent János Tér 3., Adószám: 10433418213

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2019