Dienstleistungen - 15314-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Mediaș: Datenübertragung

2019/S 008-015314

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 005-008105)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Romania
Piața C.I. Motaș nr. 4
Mediaș
551130
Rumänien
Kontaktstelle(n): Serviciul Achiziții
Telefon: +40 374401946
E-Mail: alina.boaru@romgaz.ro
Fax: +40 269844184
NUTS-Code: RO126

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.romgaz.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de telefonie și de transmisie de date

Referenznummer der Bekanntmachung: 1406826/2018/S186.SED
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72318000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de telefonie si de transmisie de date.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 005-008105

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.1.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informații despre licitația electronică
Anstatt:

Conform prevederilor art. 143 din Legea 99/2016, la licitația electronica au dreptul sa participe doar operatori economici a căror oferta a fost declarata admisibila si sunt înregistrați în SEAP. Acestora le vor fi transmise invitații de participare prin mijloace electronice, conform prevederilor art. 144 din Legea. nr. 99/2016. Invitația va conține informații cu privire la data si momentul de start a licitației electronice. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare conform art. 22 alin. (9) lit. a) din HG 394/2016 este: prețul.

Informațiile la care vor avea acces ofertanții in cursul licitației electronice sunt:

— Vizualizarea celei mai bune oferte: da,

— Vizualizarea numărului de ofertanți: da,

— Posibilitatea opririi desfășurării rundelor următoare in cazul neîmbunătățirii ofertei in ultima runda de licitare: nu,

— Posibilitatea de prelungire automata a licitației: nu,

— Pas de licitare: da — 10 000 EUR.

muss es heißen:

Conform prevederilor art. 143 din Legea 99/2016, la licitația electronica au dreptul sa participe doar operatori economici a căror oferta a fost declarata admisibila si sunt înregistrați în SEAP. Acestora le vor fi transmise invitații de participare prin mijloace electronice, conform prevederilor art. 144 din Legea. nr. 99/2016. Invitația va conține informații cu privire la data si momentul de start a licitației electronice. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare conf. art. 22 alin. (9) litera (a) din HG 394/2016 este: prețul.

Informațiile la care vor avea acces ofertanții in cursul licitației electronice sunt:

— Vizualizarea celei mai bune oferte: da,

— Vizualizarea numărului de ofertanți: da,

— Posibilitatea opririi desfășurării rundelor următoare in cazul neîmbunătățirii ofertei in ultima runda de licitare: nu,

— Posibilitatea de prelungire automata a licitației: da,

— Pas de licitare: da — 10 000 EUR.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: