Bauleistung - 15353-2018

13/01/2018    S9    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Bauarbeiten

2018/S 009-015353

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 229-476503)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław
50-425
Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Telefon: +48 713917101
E-Mail: iz@dsdik.wroc.pl
Fax: +48 713917110
NUTS-Code: PL51

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dsdik.wroc.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odc. Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebud. dr.wojew. nr 323 km ok.32+060-36+888 na odc.Luboszyce-Ciechanów (...) - zgodnie z SIWZ

Referenznummer der Bekanntmachung: NI.2720.132.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce-Ciechanów-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 229-476503

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/01/2018
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 30/01/2018
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/01/2018
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 30/01/2018
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: