Bauleistung - 15366-2018

13/01/2018    S9    - - Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Bau von Fernstraßen

2018/S 009-015366

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Ungarn
Kontaktstelle(n): Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-Mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nif.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nif.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190–32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233124
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190–32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233125
45221111
45233226
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU313
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190–32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére.

A tervezett 2x2 sávos kialakítás 22,50 m koronaszélességgel kerül kiépítésre mintegy 3730 fm hosszban és csatlakozik a már megépült 2x2 sávos szakaszokhoz. A tervezési szakasz kezdetén csatlakozunk a meglévő négynyomúsításhoz, ám a Pásztó nyugati külön szintű csomóponthoz kiépülő lassító- és gyorsító sávok kialakítására a négynyomúsított szakasz szélesítésével kerül sor. Így a bal oldalon a beavatkozás (figyelembe véve a gyorsító sáv utáni 150 m hosszú burkolt leálló sávot) a 28+681 km szelvényben, a jobb oldalon pedig a 28+875 km szelvényben kezdődik. A 29+386 km szelvénynél Pásztó területén az Irinyi utca csatlakozásánál többszörös egyeztetés eredményeként külön szintű csomópont kerül kialakításra. A 31+620 km szelvénynél a bal oldalon lévő TSZ telepre vezető út csatlakozása továbbra is megmarad, gyorsító, lassító sáv kialakításával. Turbó típusú kétsávos körforgalmi csomópont kerül kialakításra Mátraszőlős 21. sz. főúti csatlakozásánál, a gyalogosok közlekedése aluljáróval lesz biztosítva a 21. sz. főút alatt.

Helyszínrajzi kialakítás.

A tervezés során a meglévő útpálya jobb oldalának burkolatszéle fixen maradt, ehhez képest bal oldalra történt a szélesítés, így a vízszintes vonalvezetés a jelenlegi vonalvezetést követi le.

A tervezett 2x2 sávos főút teljes szakaszán a meglévő burkolat elbontásra kerül a BME Út és Vasútépítési Tanszék által készített burkolatfelújítás-technológiai szakvéleményre alapozva. A földmunkára épül rá a tervezett jobb pálya, illetve a bal oldali szélesítésre kerül a földmunka, melyre a bal pálya kerül. Általában a meglévő útterületen belül haladunk, de az új pálya építésével, csomópontok építésével és párhuzamos utak kialakításával mezőgazdasági területet is igénybe veszünk.

A tervezett 2x2 sávos kialakítás 22,50 m koronaszélességgel kerül kiépítésre, és csatlakozik a már megépült 2x2 sávos szakaszokhoz.

A tervezési szakasz kezdetén csatlakozunk a meglévő négynyomúsításhoz, ám a Pásztó nyugati külön szintű csomóponthoz kiépülő lassító- és gyorsító sávok kialakítására a négynyomúsított szakasz szélesítésével kerül sor. Így a bal oldalon a beavatkozás (figyelembe véve a gyorsító sáv utáni 150 m hosszú burkolt leálló sávot) a 28+681 km szelvényben, a jobb oldalon pedig a 28+875 km szelvényben kezdődik.

A 29+386 km szelvénynél Pásztó területén az Irinyi utca csatlakozásánál többszörös egyeztetés eredményeként külön szintű csomópont kerül kialakításra.

A 31+620 km szelvénynél a bal oldalon lévő TSZ telepre vezető út csatlakozása továbbra is megmarad, gyorsító, lassító sáv kialakításával.

Turbó típusú kétsávos körforgalmi csomópont kerül kialakításra Mátraszőlős 21. sz. főúti csatlakozásánál, a gyalogosok közlekedése aluljáróval kerül biztosításra a 21 sz. főút alatt.

A tervezési területen lévő műtárgyak.

A tervezett műtárgyak helyén geotechnikai vizsgálatok alapján kialakított és statikailag méretezett műtárgyak kerültek megtervezésre. A dokumentáció részét képezik a műtárgy tervek külön szakági tervként.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 25
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: IKOP

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2016/S 146-263089

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190–32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
02/06/2016
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
HE-DO Kft.
Váci út 76.
Budapest
1133
Ungarn
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 6 349 998 876.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Indokolás folytatása a VII.2.1 pontból:

Szerződő Felek a fentiekre figyelemmel – a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése érdekében – szerződésmódosítás keretében a közöttük létrejött szerződés finanszírozási módját módosítani kívánják a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés finanszírozás módjának változtatása nem minősül az eredeti szerződéses feltételtől lényegesen eltérő érdemi feltételnek, mivel a szerződő Felek jogait és kötelezettségeit nem érinti.

Szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződés finanszírozási technikájának változása az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem érinti, valamint a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233124
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233125
45221111
45233226
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU313
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási szerződés a 21. sz. főút 29+190–32+920 km szelvényei közötti szakasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzésére.

A tervezett 2x2 sávos kialakítás 22,50 m koronaszélességgel kerül kiépítésre mintegy 3730 fm hosszban és csatlakozik a már megépült 2x2 sávos szakaszokhoz. A tervezési szakasz kezdetén csatlakozunk a meglévő négynyomúsításhoz, ám a Pásztó nyugati külön szintű csomóponthoz kiépülő lassító- és gyorsító sávok kialakítására a négynyomúsított szakasz szélesítésével kerül sor. Így a bal oldalon a beavatkozás (figyelembe véve a gyorsító sáv utáni 150 m hosszú burkolt leálló sávot) a 28+681 km szelvényben, a jobb oldalon pedig a 28+875 km szelvényben kezdődik. A 29+386 km szelvénynél Pásztó területén az Irinyi utca csatlakozásánál többszörös egyeztetés eredményeként külön szintű csomópont kerül kialakításra. A 31+620 km szelvénynél a bal oldalon lévő TSZ telepre vezető út csatlakozása továbbra is megmarad, gyorsító, lassító sáv kialakításával. Turbó típusú kétsávos körforgalmi csomópont kerül kialakításra Mátraszőlős 21. sz. főúti csatlakozásánál, a gyalogosok közlekedése aluljáróval lesz biztosítva a 21. sz. főút alatt.

Helyszínrajzi kialakítás.

A tervezés során a meglévő útpálya jobb oldalának burkolatszéle fixen maradt, ehhez képest bal oldalra történt a szélesítés, így a vízszintes vonalvezetés a jelenlegi vonalvezetést követi le.

A tervezett 2x2 sávos főút teljes szakaszán a meglévő burkolat elbontásra kerül a BME Út és Vasútépítési Tanszék által készített burkolatfelújítás-technológiai szakvéleményre alapozva. A földmunkára épül rá a tervezett jobb pálya, illetve a bal oldali szélesítésre kerül a földmunka, melyre a bal pálya kerül. Általában a meglévő útterületen belül haladunk, de az új pálya építésével, csomópontok építésével és párhuzamos utak kialakításával mezőgazdasági területet is igénybe veszünk.

A tervezett 2x2 sávos kialakítás 22,50 m koronaszélességgel kerül kiépítésre, és csatlakozik a már megépült 2x2 sávos szakaszokhoz.

A tervezési szakasz kezdetén csatlakozunk a meglévő négynyomúsításhoz, ám a Pásztó nyugati külön szintű csomóponthoz kiépülő lassító- és gyorsító sávok kialakítására a négynyomúsított szakasz szélesítésével kerül sor. Így a bal oldalon a beavatkozás (figyelembe véve a gyorsító sáv utáni 150 m hosszú burkolt leálló sávot) a 28+681 km szelvényben, a jobb oldalon pedig a 28+875 km szelvényben kezdődik.

A 29+386 km szelvénynél Pásztó területén az Irinyi utca csatlakozásánál többszörös egyeztetés eredményeként külön szintű csomópont kerül kialakításra.

A 31+620 km szelvénynél a bal oldalon lévő TSZ telepre vezető út csatlakozása továbbra is megmarad, gyorsító, lassító sáv kialakításával.

Turbó típusú kétsávos körforgalmi csomópont kerül kialakításra Mátraszőlős 21. sz. főúti csatlakozásánál, a gyalogosok közlekedése aluljáróval kerül biztosításra a 21 sz. főút alatt.

A tervezési területen lévő műtárgyak.

A tervezett műtárgyak helyén geotechnikai vizsgálatok alapján kialakított és statikailag méretezett műtárgyak kerültek megtervezésre. A dokumentáció részét képezik a műtárgy tervek külön szakági tervként.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 25
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 349 998 876.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
HE-DO Kft.
Váci út 76.
Budapest
1133
Ungarn
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

3.1) A Szerződő Felek a Szerződésük 4.1. pontjában foglalt 6 349 998 876 Ft összegű Szerződéses Árat, mint ellenszolgáltatást az alábbiak szerint módosítják:

„4.1. Szerződéses Ár: (nettó) 6 348 810 416 Ft, azaz Hatmilliárd-háromszáznegyvennyolcmillió-nyolcszáztízezer-négyszáztizenhat forint.

(Az ÁFA bevallása és megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.)”.

3.2) A Szerződő Felek továbbá a Szerződésük 4.2. pontjában foglalt 126 999 978 Ft összegű Tartalékkeretet az alábbiak szerint módosítják:

„4.2. Tartalékkeret:

A Felek a 4.1 pontban meghatározott Szerződéses Ár 2 %-ának megfelelő mértékű, azaz 126 976 208 Ft, azaz Egyszázhuszonhatmillió-kilencszázhetvenhatezer-kettőszáznyolc forint tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret felhasználására vonatkozó feltételeket a Szerződéses Feltételek tartalmazza.”.

3.3) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 6. pontja („Jelen szerződés pénzügyi fedezetét a Támogatási Szerződés adja. A szerződés szállítói finanszírozású.”) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Szerződés finanszírozásának módja az IKOP-4.1.0-15-2016-00006 azonosító számú Támogatási Szerződés 3. sz. módosítás hatályba lépésének napjától utófinanszírozás.”.

Indokolás folytatása a VII.2.2 pontból:

Tekintettel arra, hogy a fentiekben megjelölt, ugyanazon tételszámmal szereplő tételek ugyanazt a megvalósítandó munkát tartalmazzák, így szerződésmódosítás hiányában annak ellenértéke kétszer kerülne kiegyenlítésre, így a tétel értékével, 1 188 460 Ft-tal a szerződéses ár csökkentése szükséges.

A Mérnök a duplán szereplő tételre tekintettel a szerződéses ár nettó 1 188 460 Ft, azaz nettó Egymillió-egyszáznyolcvannyolcezer-négyszázhatvan forint összeggel történő csökkentésének az elfogadását javasolta.

Szerződő Felek a szerződésmódosításra vonatkozóan megvizsgálták a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg. A módosítás nem minősül lényegesnek, tekintettel arra, hogy nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek lehetővé tették volna további ajánlattevők részvételét az eljárásban, illetőleg lehetővé tették volna másik ajánlat nyertességét; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; illetőleg a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, így a szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor.

2.2) Szerződő Felek megállapítják, hogy a tárgyi szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának III.1.2) pontjában („A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek”) rögzítésre került, hogy a szerződés szállítói finanszírozású, finanszírozás forrása IKOP.

Továbbá a Szerződő Felek között 2016. év június 2. napján létrejött szerződés 6. pontjában rögzítésre került, hogy a szerződés szállítói finanszírozású.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2017. június hó 30-án kelt NGM/19121-1/2017 levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy feltételekkel, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. § (5) bekezdése alapján az utófinanszírozásra való áttérést támogatja a NIF Zrt. által megvalósítandó IKOP projektek esetében. Erre tekintettel a NIF Zrt. a szállítói finanszírozásról az utófinanszírozásra való átálláshoz a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával rendelkezik.

A fentiek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a NIF Zrt. a közöttük 2016. év május 11. napján létrejött és többször módosított Támogatási Szerződést 2017. július 13. napján ismételten módosították a finanszírozási mód vonatkozásában.

Az indokolás további része a VI.3. pontban.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

2.1) Megrendelő a szerződés megkötését követően észlelte, hogy a költségvetésben a „Földutak 34101 - III/0 sz. földút” tekintetében az 553 240 számú tétel (Betonfog Kimosódás elleni betonfog készítése /gázló/) duplán szerepel. A III/0 sz. földút tekintetében a 0+350–0+370 és az 1+263–1+283 km szelvények között kell gázlót építeni. Ezek területe 224 m2 (a költségvetésben a 325 075 tétel jelöli), amelyek köré kell a betonfogat építeni 96,2 m hosszon, ami összesen 26 m3 mennyiségnek felel meg.

Az 553 240 számú tétel (Betonfog Kimosódás elleni betonfog készítése /gázló/) a „Híd- és műtárgyépítés” munkái alapján kerül megvalósításra, így az „Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés” munkái között szerepeltetése nem megfelelő, ugyanannak a tételnek a duplikálását jelenti.

Az indokolás további része a VII.2.1 pontban.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 349 998 876.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 348 810 416.00 HUF