Lieferungen - 154163-2021

29/03/2021    S61

Belgien-Temse: Drucker und Plotter

2021/S 061-154163

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Scholengroep 17 Waasland
Nationale Identifikationsnummer: 0267.381.290_563675
Postanschrift: Theo De Deckerlaan 2
Ort: Temse
NUTS-Code: BE2 Vlaams Gewest
Postleitzahl: 9140
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Eric De Brabanter
E-Mail: eric.de.brabanter@aaaplus.be
Telefon: +32 475631104
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sgr17.be/index.php
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405381
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405381
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=35201
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: lokale overheid
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Printers, MFP’s en bijhorende software – leasing inclusief onderhoud

Referenznummer der Bekanntmachung: Scholengroep 17 Waasland-2021GO01_02-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30232100 Drucker und Plotter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De opdracht betreft een Raamovereenkomst ‘voor huur en onderhoud van printers, MFP’s en Beheersoftware voor schoolinstellingen’ die aangesloten zijn bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zoals hieronder toegelicht in het artikel 2 van het bestek en de Bijlage D.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE2 Vlaams Gewest
Hauptort der Ausführung:

Diverse locaties in BELGIË zoals aangegeven in het artikel 2 van het bestek en de Bijlage D.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De opdracht betreft een Raamovereenkomst ‘voor huur en onderhoud van printers, MFP’s en beheersoftware voor schoolinstellingen’ die aangesloten zijn bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zoals hieronder toegelicht in het artikel 2 van het bestek en de Bijlage D.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Twee verlengingen mogelijk van elk twaalf maanden.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Indien de Inschrijver referenties of extra dienstverlening in het gamma heeft die als logische aanvulling kunnen gezien worden van vermelde percelen is het belangrijk dat de Inschrijver deze eveneens opneemt in zijn offerte met een transparante prijspolitiek.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Te bekomen bij dhr. Eric De Brabanter, info@adviescentrale.be

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

De huidige RO is bijzonder complex doordat de dienstverlener pas na een diepgaande analyse inzicht en voeling zal krijgen met de werking en systeem van de deelnemende aanbestedende entiteiten, hetgeen eveneens een gefaseerde uitrol noodzaakt met intensieve voorbereiding bij de Bestellende Entiteit. Hierbij dient men tevens rekening te houden met verschillende vervaldagen van de lopende overeenkomsten, die doorgaans voor 5 ofwel 6 jaren zijn aangegaan (gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de toestellen). Het is effectief een gangbare marktpraktijk om leasing van de toestellen aan te bieden met een looptijd van zestig (60) facturatiemaand, waarbij de onderliggende afschrijvingstermijn van de toestellen richtinggevend is. De marktconforme duurtijd is voornamelijk een evenwicht tussen prijs en vernieuwing enerzijds en levensduur en gebruiksintensiteit anderzijds. Gelet daarop bedraagt de looptijd van de opdracht vier (4) jaar, telkens verlengbaar met één (1) en erna nog eens één (1) jaar.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/04/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2021
Ortszeit: 09:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
Postanschrift: Justitieplein 1
Ort: Dendermonde
Postleitzahl: 9200
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2021