Lieferungen - 15509-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Pôtor: Industrielle Maschinen

2018/S 009-015509

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
IKE, spol. s r.o.
36057185
Slatinka 176
Pôtor
99103
Slowakei
Kontaktstelle(n): Dalibor Vaník
Telefon: +421 474896496
E-Mail: ike1@ike.sk
Fax: +421 474896496
NUTS-Code: SK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ike.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10857
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Ing. Martina Kukučková Zar-Kon
34921460
Venevská 6
Veľký Krtíš
99001
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Martina Kukučková
Telefon: +421 915872042
E-Mail: zarkon@slovanet.sk
NUTS-Code: SK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ike.sk

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Ing. Martina Kukučková Zar-Kon
34921460
Venevská 6
Veľký Krtíš
99001
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Martina Kukučková
Telefon: +421 915872042
E-Mail: zarkon@slovanet.sk
NUTS-Code: SK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ike.sk

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: podnikateľský subjekt - prijímateľ NFP
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: interiérová a exteriérová reklamná činnosť

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obstaranie inovatívnych výrobných technológií

Referenznummer der Bekanntmachung: IKE-TECH
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42000000 - FG05 - TA11 - DA42
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nákup inovatívnej technológie do výroby reklamnej tlače. Jedná sa o obstaranie 3 ks (3 logické celky) zariadení vrátane dovozu na miesto a montáže. Predmet zákazky pozostáva z: 1 ks Striekací automat vrátane sušiaceho UV tunela, 1 ks Stolová UV LED tlačiareň a 1 ks CNC 3D frézovací a rezací stroj. Podrobný opis a technická špecifikácia predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 434 308.33 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 (slovom tri) časti, a to na časť 1, časť 2 a časť 3. Uchádzač môže predložiť súťažnú ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo časti, alebo na všetky časti súčasne.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Striekací automat vrátane sušiaceho UV tunela

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39236000 - CB22 - CB18 - DA42
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Slatinka 176, 991 03 Pôtor, existujúca výrobná prevádzka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Striekací automat vrátane sušiaceho UV tunela vrátane nevyhnutného príslušenstva, dovozu na miesto a montáže - 1 ks.

Zariadenie obsahuje: Stredový pásový dopravník v oblasti striekania s papierovým ochranným systémom, Systém aplikácie laku z reciprokátora s dvojitým ramenom poháňaným bezkartáčovým motorom a pohybujúcim sa po vysoko presnom prizmatickom vedení, 2 ramena sú vybavené držiakmi pištolí, každé pre max. 4 pištole s 2 okruhmi pre laky (s možnosťou inštalácie aj tretieho okruhu), Pretlakový systém pozostáva z 2 ventilátorov pre dávkovanie vzduchu kombinovaných s prefiltračným systémom umiestneným na 2 bokoch kabíny, umožňujúcim jednoduchý prístup pre kontrolu a rovnako aj z filtračného stropu vnútri v kabíne), Systém odsávania s dvojstupňovými suchými filtrami a odsávacím ventilátorom, Systém ovládania stroja prostredníctvom PLC namontovaný na stroji., Stroj vyrobený s CE normou.

Príslušenstvo obsahuje: Riadiaci software umožňujúci hlásenie údržby, diagnostiku porúch a chybových hlásení exportovať cez sieť, alebo prenosný nosič, Transparentný kryt nad vstupným dopravníkom, Načítacia lišta s PC riadením nainštalovaná na vstupnom dopravníku, Prídavný okruh štandardného materiálu s galvanizovanými trúbkami, vybavený hadicami a distribútorom - 1 ks, Pištole Wagner, model GA4000, alebo alternatíva - 4 ks, Pumpa Wagner, model Cobra, pomer tlaku 40:1, alebo alternatíva - 1ks, 3D UV sušiaci tunel s 2 UV lampami a riadiacou skriňou, kompatibilné pripojenie tunela k striekaciemu automatu, Dopravník s priečnymi valčekmi s dĺžkou min. 3 500 mm, kompresor pre dodávku stlačeného vzduchu. Podrobný opis a technická špecifikácia sú uvedené v Súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 202 733.33 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1. Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO, bude sa ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2. Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásene nové verejné obstarávanie.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: kód ITMS: NFP313030N578
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje. Výšku zábezpeky pre časť 1. verejný obstarávateľ stanovil vo výške 2 000 EUR (slovom dvetisíc eur), čo predstavuje 0,99 % z predpokladanej hodnoty tejto časti zákazky. Spôsob zloženia zábezpeky je opísaný v Súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stolová UV LED tlačiareň

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42991200 - FG03 - FG06 - CB22 - DA42
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Slatinka 176, 991 03 Pôtor, existujúca výrobná prevádzka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stolová UV LED tlačiareň vrátane nevyhnutného príslušenstva, dovozu na miesto a montáže - 1 ks.

Zariadenie obsahuje: Konfiguráciu CMYK, 2X W (biela), Vákuové prisávanie média, Vytvrdzovanie UV LED technológiou, Interface TCP/IP, Použiteľné tlačové médiá: min. PVC, akryl, drevo, ABS.

Príslušenstvo obsahuje: Anticrash systém pre ochranu tlačových hláv pred poškodením, Ionizačné tyče pre lepšie výsledky tlače, Softvérový RIP.

Podrobný opis a technická špecifikácia sú uvedené v Súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 99 325.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1. Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO, bude sa ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2. Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásene nové verejné obstarávanie.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: kód ITMS: NFP313030N578
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje. Výšku zábezpeky pre časť 2. verejný obstarávateľ stanovil vo výške 1 000 EUR (slovom jedentisíc eur), čo predstavuje 1,01 % z predpokladanej hodnoty tejto časti zákazky.. Spôsob zloženia zábezpeky je opísaný v Súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CNC 3D frézovací a rezací stroj

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42611000 - CB22 - DA42
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Slatinka 176, 991 03 Pôtor, existujúca výrobná prevádzka.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CNC 3D frézovací a rezací stroj vrátane nevyhnutného príslušenstva, dovozu na miesto a montáže - 1 ks.

Zariadenie obsahuje: Pohony na báze striedavých (AC) servosystémov, 3D riadiaci systém s akceptáciou importovania G-kódu, Automatické nastavenie nuly osi Z, Vysokotlakový vákuový upínací pracovný stôl, Príprava pre osadenie 2-och prídavných nástrojov/ modulov, Príprava pre odsávanie prachu a špôn, Vlastný riadiaci počítač s predinštalovaným softvérom.

Príslušenstvo obsahuje:

3D frézovací a rezací softvér, Vreteno triedy S6 s automatickou výmenou nástrojov, Chladiaci systém, Vysokotlaková vákuová pumpa, Elektrický oscilačný nôž, Tangenciálny modul s možnosťou osadenia rezacieho noža a bigovacieho koliečka, Odsávanie prachu a špôn, Štartovacia sada nástrojov, Kamerový systém pre rezanie s registračnými značkami.

Podrobný opis a technická špecifikácia sú uvedené v Súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 132 250.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

1. Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO, bude sa ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2. Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásene nové verejné obstarávanie.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: kód ITMS: NFP313030N578
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje. Výšku zábezpeky pre časť 3. verejný obstarávateľ stanovil vo výške 1 500 EUR (slovom jedentisícpäťsto eur). o predstavuje 1,13 % z predpokladanej hodnoty tejto časti zákazky.. Spôsob zloženia zábezpeky je opísaný v Súťažných podkladoch.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 ZVO.

2) Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

3) Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podla § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

4) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. V prípade skupiny dodávateľov predloží JED každý člen skupiny dodávateľov.

5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Doklad č. 1: Uchádzač predloží potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overenú fotokópiu, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Potvrdenie bude obsahovať údaje o tom, že:

— Uchádzač ku dňu vystavenia potvrdenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,

— Uchádzač ku dňu vystavenia potvrdenia nie je v nepovolenom debete a,

— Jeho bežný účet nie je ku dňu vystavenia potvrdenia predmetom exekúcie.

V prípade, ak uchádzač má účty vo viacerých bankách, predloží požadované vyjadrenie banky za každú banku. Verejný obstarávateľ neuzná bankový výpis na preukázanie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona.

Doklad č. 2: Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie, že v iných bankách, ako za ktoré predložil vyjadrenie, nemá záväzky.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s ust. § 38 ods. 5 ZVO k podmienke účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova finančná situácia. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a primerané k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje uvedený doklad za účelom preukázania, že uchádzač je serióznym obchodným partnerom so stabilným finančným zázemím. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej zdroje majú byt použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podla § 40 ods. 6 písm. a) až h). a ods. 7.

Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byt použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podla ZVO.

Doklad c. 3: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet obstarávania za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Odporúča sa, aby zoznam dodávok obsahoval minimálne nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa, predmet dodávky, lehotu dodania, celkovú zmluvnú cenu bez DPH, meno a priezvisko aspoň 1 kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť uchádzačove informácie. Pri prepočte zahraničnej meny na EUR sa použije kurz NBS platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. V prípade, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, posudzuje sa referencia v Evidencii referencií vedených ÚVO. V prípade, ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, posudzuje sa predložený zoznam.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podla § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznam úspešne realizovaných dodávok má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby mal uchádzač preukázateľné skúsenosti s predmetom zákazky, čo je predpokladom toho, aby zvládol bez komplikácií dodať predmet zákazky. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa odbornej alebo technickej spôsobilosti spoločne. Uchádzač môže na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byt použité na preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podla § 40 ods. 6 písm. a) až h). a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Verejný obstarávate nepožaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byt použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. Ak uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K podmienke účasti podla § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Pre časť 1: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne: Uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 (slovom jedna) dodávku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (primerane opisu predmetu zákazky), pričom jej hodnota za toto obdobie musí byt min. 200 000 EUR bez DPH (ekvivalent PHZ predmetu zákazky).

Pre časť 2: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne: Uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 (slovom jedna) dodávku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (primerane opisu predmetu zákazky), pričom jej hodnota za toto obdobie musí byt min. 90 000 EUR bez DPH (ekvivalent PHZ predmetu zákazky).

Pre časť 3: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne: Uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 (slovom jedna) dodávku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (primerane opisu predmetu zákazky), pričom jej hodnota za toto obdobie musí byt min. 130 000 EUR bez DPH (ekvivalent PHZ predmetu zákazky).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Uchádzač bude realizovať zákazku v súlade s podmienkami určenými v Kúpnej zmluve.

2. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EU, preto bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Kúpnej zmluvy. Zmluva nadobudne platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po podpise Zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku a schválení procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/02/2018
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/01/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/02/2018
Ortszeit: 14:00
Ort:

Ing. Martina Kukučková ZAR-KON, Venevská 6, 990 01 Veľký Krtíš. Uvedene miesto, dátum a čas otvárania ponúk súvisia s otváraním časti ponuk označených ako "Ostatné", ktoré je neverejné. Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" bude vykonané na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Súťažné podklady (ďalej len "SP") budú zaslané záujemcom na základe ich písomnej žiadosti. Žiadosť o SP záujemca zašle na kontaktnú adresu: Ing. Martina Kukučková, Venevská 6, 990 01 Veľký Krtíš písomne poštou alebo emailom na: zarkon@slovanet.sk. Preferuje sa elektronická komunikácia.

2) SP sa poskytnú výhradne elektronicky prostredníctvom e-mailu, nebudú sa poskytovať v listinnej podobe. Verejný obstarávateľ bude vyžadovať potvrdenie o doručení SP záujemcovi.

3) SP sú záujemcom k dispozícii aj v profile, ktorý je zriadený na www.uvo.gov.sk, tu budú aj zverejňované vysvetlenia, prípadné zmeny a doplnenia SP.

4) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si o SP požiadali aj vtedy, ak ich získali od inej fyzickej alebo právnickej osoby, prípadne si ich stiahli z profilu na www.uvo.gov.sk. V prípade, že záujemca nepožiada o SP, verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a iných informácií, ktoré by mohli mat vplyv na prípravu ponuky.

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača, ak cena prekročí predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tomto Oznámení.

6) Verejný obstarávateľ aplikuje:

a) zelené verejné obstarávanie - určené v podmienkach Kúpnej zmluvy

b) obstarávanie inovácií - predmet obstarávania má vysoký stupeň inovácií a procesy, ktoré budú vykonávané s obstaranou technológiou majú stredný stupeň inovácií.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018