Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 156136-2022

25/03/2022    S60

Sverige-Mora: Programvara och informationssystem

2022/S 060-156136

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 043-110910)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MORA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2213
Postadress: Fredsgatan 16
Ort: Mora
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 79280
Land: Sverige
Kontaktperson: Mora Kommun Inköpscentral
E-post: upphandling@mora.se
Telefon: +46 25026000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.morakommun.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster

Referensnummer: 2022/00005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av IT-Partner för område datacenter, kommunikation och konsulttjänster

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/03/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 043-110910

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/03/2022
Ska det stå:
Datum: 07/04/2022
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 14/10/2022
Ska det stå:
Datum: 24/10/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 29/03/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 08/04/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: