Dienstleistungen - 158135-2021

30/03/2021    S62

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 062-158135

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 040-099298)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Larsen
E-mail: thomas.larsen@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/33dd42b1-6f04-46b8-a096-ac247c53538b/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S' renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 040-099298

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: II.2.9)
I stedet for:

Forventet antal ansøgere: 3

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end 3 ansøgere, som opfylder mindstekravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) - III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt VI.3), vil udviklingsselskabet By & Havn I/S foretage udvælgelsen på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier:

Ansøgerne med de bedste referencer baseret på en vurdering af relevansen af referencerne (jo mere relevant, jo bedre). Udviklingsselskabet By & Havn I/S' vurdering vil blive foretaget på baggrund af beskrivelsen af kontraktens hovedelementer, jf. punkt II.2.4). Her vil det blive vægtet særligt positivt, hvis referencer viser totalrådgivererfaring i relation til ombygning og/eller renovering af eksisterende ejendomme, hvor opgaven har omfattet indretning af mange erhvervslejemål i forskellige størrelser og i flere planer. Der vil endvidere blive lagt særlig positiv vægt på referencer, hvor totalrådgiveren har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til DGNB certificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet DGNB-certificeres. Kun referencer, der opfylder mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) vil indgå i vurderingen.

Læses:

Forventet antal ansøgere: 3

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end 3 ansøgere, som opfylder mindstekravene til egnethed, jf. punkt III.1.2) - III.1.3), og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt VI.3), vil udviklingsselskabet By & Havn I/S foretage udvælgelsen på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier: Ansøgerne med de bedste referencer baseret på en vurdering af relevansen af referencerne (jo mere relevant, jo bedre). Udviklingsselskabet By & Havn I/S' vurdering vil blive foretaget på baggrund af beskrivelsen af kontraktens hovedelementer, jf. punkt II.2.4). Her vil det blive vægtet særligt positivt, hvis referencer viser totalrådgivererfaring i relation til ombygning og/eller renovering af eksisterende ejendomme, hvor opgaven har omfattet indretning af mange erhvervslejemål i forskellige størrelser og i flere planer. Der vil endvidere blive lagt særlig positiv vægt på referencer, hvor ansøger som rådgiver har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til bæredygtighedscertificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet bæredygtighedscertificeres. DGNB-certificering vægter i den forbindelse højere end andre bæredygtighedscertificeringer. Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer, jf. punkt III.1.3). Kun referencer, der er udført inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen, vil indgå i vurderingen.

Afsnit nummer: III.1.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: III.1.3)
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'ets del IV.C oplyse ansøgers betydeligste referencer udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen.

Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

— Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet)

— Kontraktværdi

— Startdato og slutdato

— Kunden, herunder kundens kontaktoplysninger.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset, om ansøger er én virksomhed, en sammeslutning af virksomheder eller ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen have enten mindst 1 reference på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på mindst 10 000 kvm eller mindst 2 referencer på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på hver mindst 5 000 kvm. Det er et krav, at mindst 1 af disse referencer vedrører en totalrådgivningsopgave, hvor ansøger har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til DGNB certificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet DGNB-certificeres. Kun referencer, der vedrører opgaver, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene de dele af ydelsen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller ansøger og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'ets del IV.C oplyse ansøgers betydeligste referencer udført inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen. Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

— Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet)

— Kontraktværdi

— Startdato og slutdato

— Kunden, herunder kundens kontaktoplysninger.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset, om ansøger er én virksomhed, en sammeslutning af virksomheder eller ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen have enten mindst 1 reference på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på mindst 10 000 kvm eller mindst 2 referencer på totalrådgivning i forbindelse med renovering og/eller ombygning af ejendomme til erhvervslejemål på hver mindst 5 000 kvm. Ansøger skal inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen endvidere have mindst 1 reference på rådgivning i forbindelse med renovering, ombygning eller nyopførelse af en ejendom, hvor ansøger har haft ansvaret for bæredygtighedsledelse i forhold til bæredygtighedscertificering eller på anden måde haft ansvaret for, at ejendommen har kunnet bæredygtighedscertificeres. Kun referencer, der vedrører opgaver, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene de dele af ydelsen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller ansøger og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 25/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 27/04/2021
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: