Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 158532-2023

17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2023/S 055-158532

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000665840
Postanschrift: ul. Józefa Bema 70
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-225
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Urban
E-Mail: lurban@zgnwola.waw.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zgnwola.waw.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zasobami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Stołecznego Warszawy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

świadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków oraz terenów zewnętrznych położonych na terenie TZOM Koło Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.26.11.2023.ŁU
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy położonych w obrębie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Koło w okresie od października 2023 r. do grudnia 2024 r. Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zewnętrznych zielonych. Usługi sprzątania posesji i terenów należy realizować na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy załączonych do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 414 298.40 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy położonych w obrębie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Koło.Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dotyczy sprzątania powierzchni wewnętrznej, terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zewnętrznych zielonych.Usługi sprzątania posesji i terenów należy realizować na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy załączonych do niniejszego zaproszenia.Wykonawca ma obowiązek posiadania aktualnego, obowiązującego przez cały okres realizacji umowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 230 000 zł.Wykonawca musi zapewnić 30 minut czasu reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności usunięcia przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.Wykonawca musi dysponować minimum 10 szt. profesjonalnego sprzętu mechanicznego, takiego jak: pługi, piaskarki, odśnieżarki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Uzasadnienie faktyczneZamówienie podstawowe zostało udzielone przez zamawiającego w dniu 8 lipca 2022 r. Zamówienie z wolnej ręki w ramach powtórzenia usług podobnych zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i jest zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość zamówienia wynosiła 2 863 516,69 zł netto (3 100 581,44 zł brutto). W wyniku ponownej kalkulacji, wynikającej ze wskazanych poniżej przesłanek, wartość zamówienia podobnego oszacowano na kwotę 1 424 367,71 zł netto (1 540 928,74 zł brutto). Duże znaczenie dla realizacji tego zamówienia ma znajomość specyfiki terenu oraz zakresu obowiązków przez wykonawcę realizującego obecnie usługi utrzymania czystości na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Koło. Nie ma konieczności wprowadzania ww. wykonawcy w zagadnienia i trudności występujące na danym obszarze. W związku z ogólnopolskim wzrostem cen, w tym cen za usługi, Zakład jest zobowiązany podjąć wszelkie możliwe kroki w celu zawarcia umów zapewniających miastu stołecznemu Warszawie, niezbędne w tej sytuacji, oszczędności. Zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym wykonawcą jest w ww. okolicznościach rozwiązaniem słusznym, jak nie koniecznym. Związanie dotychczasową umową i powtórzenie usług w ramach zamówienia podobnego, daje podstawę do uzyskania korzystniejszych stawek w toku negocjacji niż w zakresie ewentualnego, odrębnego postępowania w sprawie. Dodatkowym argumentem uzasadniającym wybór proponowanego trybu zamówienia jest fakt, że Wykonawca wykonuje usługi w ramach obowiązującej umowy bez zastrzeżeń. Nie bez znaczenia jest nadal obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego związanego z chorobą COVID-19. Takie działanie pozwoli zachować dotychczasowy standard wykonywanych usług.W związku z powyższym, uzasadnione jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy, który stanowi że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.Uzasadnienie prawneProponowany tryb z wolnej ręki wynika z faktu, że zachodzi okoliczność zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, „w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

świadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków oraz terenów zewnętrznych położonych na terenie TZOM Koło Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
13/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: "SKROMAK" Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 5220003747
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 414 298.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023