Marché de travaux - 158606-2020

03/04/2020    S67

Roumanie-Miercurea Ciuc: Travaux d'entretien routier

2020/S 067-158606

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Județul Harghita
Numéro national d'identification: 4245763
Adresse postale: Piața Libertății nr. 5
Ville: Miercurea Ciuc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 530140
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Andras Balint
Courriel: achizitiipublice@judetulharghita.ro
Téléphone: +40 266207720
Fax: +40 266207725

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.judetulharghita.ro

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord-cadru de lucrări pentru „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2019-2020”

Numéro de référence: 4245763_2019_PAAPD1085849
II.1.2)Code CPV principal
45233141 Travaux d'entretien routier
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Se vor executa lucrări de întreținere curentă (plombări) și întreținere periodică (covoare bituminoase) pe drumurile județene din județul Harghita.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 11 787 791.18 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233141 Travaux d'entretien routier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Drumurile județene din zona Odorhei și Cristur: DJ 131, DJ 131A, DJ 132, DJ 132A, DJ 132B, DJ 133, DJ 134, DJ 134A, DJ 134B, DJ 134C, DJ 135, DJ 136, DJ 136A, DJ 136B, DJ 137, DJ 137, DJ 137C, DJ 137C, DJ 138, DJ 138B

Drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita

Drumuri și sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de către Consiliul Județean Harghita cu UAT-uri pentru executarea de lucrări de întreținere și reparații

Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Județean Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Se vor executa lucrări de întreținere curentă (plombări) și periodică (covoare bituminoase):

DJ 131 Lim. Jud. Covasna - Ocland-Mărtiniş - DJ 137, km 38+621 - 70+860 L=32,239

DJ 131A Băile Homorod-Mărtiniș, Poz km 0+000 - 16+645 L=16,645

DJ 132 Lim. Județ Brașov - Ocland - Merești - Lueta - Vlăhița, km 18+220- 47+085 L=28,865

DJ 132A Mărtiniș-Mereșt-Peștera Merești, Poz km 0+000 - 16+095 L=16,095

DJ 132B Lim. Județ Brașov - Orășeni, Poz km 16+516 - 18+424 L=1,908 km

DJ 133 lim. Județ Mureș - Dârjiu - Ulieș - Daia - Orășeni - Sânpaul, km 15+000 - 41+866 L=26,866

DJ 134 Lim. Județ Mureș - Uilac-ram. DJ 134A, Poz. km 18+400 - 26+550 L=8,150

DJ 134A DJ 134-Eliseni-Săcel-Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 0+000 - 17+020 L=17,020

DJ 134B DN 13A-TămașuDJ 134A, Poz. km 0+000 - 3+740 L=3,740 km

DJ 134C DN 13A - Bulgăreni - Dealu - Tibod - Odorheiu Secuiesc, km 0+000 - 21+483 L=21,483

DJ 135 Lim. Județ Mureș - Șiclod-Cușmed-Atid - Firtănuș - Tărcești - Cobătești, Poz. km 45+400 - 74+210 L=28,810

DJ 136 Lim. Județ Mureș - Goagiu-Andreeni-Cristuru Secuiesc, km 14+000 - 28+985 L=14,985

DJ 136A Lim jud MS-Crișeni-Atid-Atia-DN 13A, km 3+800 - 28+500 L=24,700

DJ 136B Goagiu-Vârf Pesentea-Inlăceni-Firtușu-Păuleni-DN 13A, km 0+000 - 24+306 L=24,306

DJ 137 Odorheiu Secuiesc-Cristuru Secuiesc, km 0+000 - 21+209 L=21,209 km

DJ 137A DJ 137-Ulieș-lim jud BV, Poz km 0+000 - 16+000 L=16,000

DJ 137C Tăureni-Forțeni-Polonița - DN 13A 0+000 - 12+200 L=12,200

DJ 138 Brădești - Zetea - Sub Cetate - Șicasău 0+000 - 27+000 L=27,000

DJ 138B DJ 138-Vărșag 0+000 - 15+000 15,000

Drumuri aflate în administrarea CJHr.

Drumuri și sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de către CJHr cu UAT-uri pentru exec. de lucrări de întreținere.

Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea CJHr

Cantit. min. și max. estimate a fi executate se regăsesc în documentul Anexa nr. 1-cant. min. si max. încărcat în secțiunea documente.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică: Pentru componenta tehnică (PTehnic Lot 3) în cadrul fiecărui lot, se acordă pentru termenul de garanție maxim 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Cantitățile exacte de lucrări ce urmează a fi executate pe fiecare tronson de drum vor fi stabilite de autoritatea contractantă la încheierea contractelor subsecvente.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233141 Travaux d'entretien routier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Drumurile judetene DJ 113A, DJ 113B, DJ 121G, DJ 123

DJ 123A, DJ 123B, DJ 123C, DJ 123D, DJ 123E, DJ 123F, DJ 124, DJ 124A, DJ 125, DJ 125A, DJ 127A, DJ 127B, DJ 138A, Drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Se vor executa lucrări de întretinere curentă și periodică pe drumurile județene din Zona Ciuc.

DJ 113A Limita judet-Lacul Sfanta Ana, Poz.km 1+500 - 8+860 L=7,360 km

DJ 113B Cozmeni-(DN11B)-Lazaresti-DJ 113A, Poz. km.0+000 - 13+500 L=13,500 km

DJ 121G Casinu Nou - Plaiesii de Jos- Iacobeni, Poz. km 0+000 - 11+240 L=11,240 km

DJ 123 Sansimion - Sanmartin - Valea Uzului - Darmanesti, Poz. km 0+000 - 41+000 L=41,000km

DJ 123A Tusnad - Sansimion - Sancraieni, Poz. km 0+000 - 14+570 L=14,570 km

DJ 123B Sanmartin -Bancu - Misentea - M. Ciuc, Poz. km 0+000 - 19+230 L=18,230 km

DJ 123C DJ 123B - Armaseni - Ciucsangeorgiu - DN 12, Poz. km 0+000 - 24+600 L=24,600 km

DJ 123D Sancraieni - Santimbru Bai, Poz. km 0+000 - 16+000 L=16,000 km

DJ 123E M.Ciuc - Soimeni - Pauleni Ciuc - Delnita Poz. km 0+000 - 7+990 L=7,990

DJ 123F Ciba - Olt de Ciceu - Ciceu, Poz. km 0+000 - 6+200 L=6,200 km

DJ 124 Racu - Mihaileni - Nadejdea - Livezi, Poz km 0+000 - 13+000 L=13,000 km

DJ 124A Frumoasa (DN 12) - DJ 124 (Mihaileni), Poz. km 0+000 - 3+100 L=3,100

DJ 125 DN 12 (Danesti) - Carta - Sandominic - Balan - Medias - DN 12C (Pangarati) - Hagota - DJ 127 Poz. km 0+000 - 59+260 L=59,260 km

DJ 125A Balan - Fagul Inalt - DN 12C, Poz km 0+000 - 11+500 L=11,500 km

DJ 127A Tulgheș - Limita judet Neamt - Damuc - Poiana Fagului - Valea Rece - DN 12A, Poz. km 0+000 - 59+071 L=23,486 km

DJ 127B Valea Rece - Balan, Poz. km 0+000 - 19+900 L=19,900 km

DJ 138A DN 13A - Baile Harghita, Poz. km 0+000 - 6+600 L=6,600 km

Drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita

Drumuri și sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de către Consiliul Județean Harghita cu UAT-uri pentru executarea de lucrări de întreținere și reparații

Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Județean Harghita

Cantitățile minime și maxime estimate a fi executate se regăsesc în documentul Anexa nr. 1-cant. min. si max. încărcat în secțiunea documente.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Componenta tehhnică. Pentru componenta tehnică (PTehnic Lot 1) în cadrul Lot 1, se acordă pentru termenul de garanție maxim 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Cantitățile exacte de lucrări ce urmează a fi executate pe fiecare tronson de drum vor fi stabilite de autoritatea contractantă la încheierea contractelor subsecvente.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233141 Travaux d'entretien routier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO124 Harghita
Lieu principal d'exécution:

Drumurile judetene: DJ 126, DJ 127, DJ 128, DJ 138, DJ 153C, DJ 153D, DJ 153D, DJ 174A, DJ 174B, DJ 174C, Drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita, Drumuri și sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de către Consiliul Județean Harghita cu UAT-uri pentru executarea de lucrări de întreținere și reparații, Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Județean Harghita

II.2.4)Description des prestations:

Se vor executa lucrări de întreținere curentă și periodică pe următoarele sectoare de drum:

DJ 126 Voșlobeni-Suseni-Ciumani-Joseni-Lăzarea, Poz km 0+000 - 18+720 L=18,720

DJ 127 Ditrău-Țengheler-Hagota-Recea Tulgheș, Poz. km 0+000 - 33+820 L=33,820

DJ 128 Borsec-Jolotca, Poz. km 0+000 - 20+864 L=20,864

DJ 138 Liban-Valea Strâmbă, Poz. km 27+000 - 52+493 L=25,493

DJ 153C Lim. Județ Mureș - Ciutac - Remetea-Ditrău, Poz. km 51+150 - 72+050 L=20,900

DJ 153D Remetea-Martonca-Subcetate-Sărmaș, Poz. km 0+000 - 14+625 L=14,625

DJ 174A Lim. Județ Suceava - Bilbor-DN 15, Poz. km 8+800 - 39+900 L=31,100

DJ 174B Bilbor - Capu Corbului, Poz. km 0+000 - 18+020 L=18,020

DJ 174C Lim. Județ Suceava - Bilbor - DJ 174A, Poz km 5+000 - 11+300 L=6,300

Drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita

Drumuri și sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate Contracte de asociere de către Consiliul Județean Harghita cu UAT-uri pentru executarea de lucrări de întreținere și reparații

Incintele imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Județean Harghita

Cantitățile minime și maxime estimate a fi executate se regăsesc în documentul Anexa nr. 1-cant. min. si max. încărcat în secțiunea documente.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică. Pentru componenta tehnică (PTehnic Lot 2) în cadrulLot 2 se acordă pentru termenul de garanție maxim 10 puncte. / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Cantitățile exacte de lucrări ce urmează a fi executate pe fiecare tronson de drum vor fi stabilite de autoritatea contractantă la încheierea contractelor subsecvente.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 122-297676
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7311
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 549 947.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7314
Lot nº: 2
Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MULTIPLAND
Numéro national d'identification: RO 6178970
Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: poli.biro@multipland.ro
Téléphone: +40 266218011
Fax: +40 266217409

Adresse internet: www.multipland.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 746 378.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 415 870.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 27335
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/11/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 24 635.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 22612
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/10/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 151 258.02 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 22590
Lot nº: 1
Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/10/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MULTIPLAND
Numéro national d'identification: RO 6178970
Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: poli.biro@multipland.ro
Téléphone: +40 266218011
Fax: +40 266217409

Adresse internet: www.multipland.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 141 948.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 892 501.88 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18980
Lot nº: 1
Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MULTIPLAND
Numéro national d'identification: RO 6178970
Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: poli.biro@multipland.ro
Téléphone: +40 266218011
Fax: +40 266217409

Adresse internet: www.multipland.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 141 948.80 RON
Offre la plus basse: 7 822 519.80 RON / Offre la plus élevée: 7 822 519.80 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18975
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Offre la plus basse: 8 878 724.70 RON / Offre la plus élevée: 8 878 724.70 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18978
Lot nº: 2
Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MULTIPLAND
Numéro national d'identification: RO 6178970
Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: poli.biro@multipland.ro
Téléphone: +40 266218011
Fax: +40 266217409
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 746 378.80 RON
Offre la plus basse: 7 509 950.70 RON / Offre la plus élevée: 7 509 950.70 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18977
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 302 299.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18981
Lot nº: 1
Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MULTIPLAND
Numéro national d'identification: RO 6178970
Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: poli.biro@multipland.ro
Téléphone: +40 266218011
Fax: +40 266217409

Adresse internet: www.multipland.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 141 948.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 569 700.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18979
Lot nº: 2
Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MULTIPLAND
Numéro national d'identification: RO 6178970
Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: poli.biro@multipland.ro
Téléphone: +40 266218011
Fax: +40 266217409

Adresse internet: www.multipland.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 746 378.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 651 980.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 21025
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 992 267.48 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18976
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/08/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 723 880.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 22536
Lot nº: 2
Intitulé:

Lot nr. 2 - zona Gheorgheni

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/10/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MULTIPLAND
Numéro national d'identification: RO 6178970
Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: poli.biro@multipland.ro
Téléphone: +40 266218011
Fax: +40 266217409

Adresse internet: www.multipland.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 746 378.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 1 309 900.80 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 24288
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/10/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 399 120.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 28422
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/12/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 73 905.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7313
Lot nº: 1
Intitulé:

Lot nr. 1 - zona Ciuc

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MULTIPLAND
Numéro national d'identification: RO 6178970
Adresse postale: Strada Budvár, Nr. 35
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: poli.biro@multipland.ro
Téléphone: +40 266218011
Fax: +40 266217409

Adresse internet: www.multipland.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 141 948.80 RON
Valeur totale du marché/du lot: 425 019.50 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7312
Lot nº: 3
Intitulé:

Lot nr. 3 - zona Odorhei și Cristur

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/03/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIADUCT
Numéro national d'identification: RO 6682608
Adresse postale: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ville: Odorheiu Secuiesc
Code NUTS: RO124 Harghita
Code postal: 535600
Pays: Roumanie
Courriel: office@viaduct.ro
Téléphone: +40 266218311
Fax: +40 266218311

Adresse internet: www.viaduct.ro

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 888 161.30 RON
Valeur totale du marché/du lot: 305 507.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: București
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresse internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Consiliul Județean Harghita
Adresse postale: Piața Libertății nr. 5
Ville: Miercurea Ciuc
Code postal: 530140
Pays: Roumanie
Courriel: achizitiipublice@judetulharghita.ro
Téléphone: +40 266207720
Fax: +40 266207725

Adresse internet: www.judetulharghita.ro

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/04/2020