Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 159191-2023

17/03/2023    S55

Rumänien-Târgu Mureș: Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

2023/S 055-159191

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Nationale Identifikationsnummer: 4322823
Postanschrift: Strada: Piata Victoriei nr. 3, nr. 3
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): NICOLETA ALINA DAMIAN
E-Mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefon: +40 0265268330
Fax: +40 0365801856
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tirgumures.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152 A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4322823/2022/444
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152 A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 16

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 930 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

TARGU MURES JUDETUL MURES

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152 A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 16

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Experienta specifică a experților cheie / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Experienta specifică a experților cheie / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experienta specifică a experților cheie / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experienta specifică a experților cheie / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 048-124735
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Contract de Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152 A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ELVETIC SRL
Nationale Identifikationsnummer: RO 34577675
Postanschrift: Strada Chişinăului, Nr. 17
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700173
Land: Rumänien
E-Mail: office@elvetic.ro
Telefon: +40 740860511
Fax: +40 374099999
Internet-Adresse: www.elvetic.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GED PROJECT
Nationale Identifikationsnummer: 36334770
Postanschrift: Strada ZORELELOR, Nr. 538
Ort: Nicolae Balcescu
NUTS-Code: RO211 Bacău
Postleitzahl: 607355
Land: Rumänien
E-Mail: pruteanu_marian@yahoo.com
Telefon: +40 763694261
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 050 420.17 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 930 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 15 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

S.C ROYAL CDV G2 SRL3% - Realizare activitati specifice inginer proiectant specialitatea CFDP, Realizare Expertize tehnice pentru solutiile de racordare la reteaua de strazi

DIRECT GROUP SOLUTIONS SRL - 3% - elaborare SF, Activitati inginer inst electrice, Proiectare lucrari electrice, Activitati de proiectare sisteme de curenti slabi

KOT PROEX SRL - 3% - proi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

DUAE completat cu informațiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi transmise în format electronic / prin mijloace electronice.

DUAE-ul este configurat de către autoritatea direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP genereaza automat fișierul în format xml aferent și îl atașează fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l șteargă.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

Documentele precizate mai sus, respectiv fișierele încărcate în SEAP, vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin

intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii.

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel:

• departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici

• în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023