Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 160284-2023

17/03/2023    S55

Polen-Aleksandrów Łódzki: Zuschlagstoffe

2023/S 055-160284

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Aleksandrów Łódzki
Postanschrift: Plac Kościuszki 2
Ort: Aleksandrów Łódzki
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 95-070
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Golinia
E-Mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl
Telefon: +42 2700300
Fax: +42 2700313
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.aleksandrow-lodzki.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
14212200 Zuschlagstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa z surowców naturalnych z rodzaju bazalt, granit, gnejs, granodioryt lub mieszanki wymienionych minerałów

o granulacji 0-31,5 mm w ilości 10.000 ton oraz o granulacji 31,5 - 63 mm w ilości 1000 ton zgodnie z normą EN 13242:2002 + A1:2007.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 333 310.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa kruszywa z surowców naturalnych z rodzaju bazalt, granit, gnejs, granodioryt lub mieszanki wymienionych minerałów o granulacji 0-31,5 mm zgodnie z normą EN 13242:2002 + A1:2007

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
14212200 Zuschlagstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Aleksandrów Łódzki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa z surowców naturalnych z rodzaju bazalt, granit, gnejs, granodioryt lub mieszanki wymienionych minerałów

o granulacji 0-31,5 mm zgodnie z normą EN 13242:2002 + A1:2007.

2. Przyjmuje się, że zakres zamówienia będzie wynosić 10.000 ton kruszywa,

z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Ilość kruszywa objęta zakresem zamówienia stanowi zapotrzebowanie orientacyjne. W rzeczywistości zamawiana ilość może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 30% szacowanej wielkości zamówienia. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego zamówienia w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

4. Dostarczane kruszywo ma być wolne od wad, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SWZ, posiadać wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą zgodność kruszywa z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi, spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest oraz nie zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa kruszywa z surowców naturalnych z rodzaju bazalt, granit, gnejs, granodioryt lub mieszanki wymienionych minerałów o granulacji 31,5 - 63 mm zgodnie z normą EN 13242:2002 + A1:2007

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
14212200 Zuschlagstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Aleksandrów Łódzki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa z surowców naturalnych

z rodzaju bazalt, granit, gnejs, granodioryt lub mieszanki wymienionych minerałów

o granulacji 31,5 - 63 mm zgodnie z normą EN 13242:2002 + A1:2007.

2. Przyjmuje się, że zakres zamówienia będzie wynosić 1000 ton kruszywa,

z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Ilość kruszywa objęta zakresem zamówienia stanowi zapotrzebowanie orientacyjne.

W rzeczywistości zamawiana ilość może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 30% szacowanej wielkości zamówienia. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego zamówienia w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

4. Dostarczane kruszywo ma być wolne od wad, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SWZ, posiadać wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą zgodność kruszywa z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi, spełniać obowiązujące normy i posiadać odpowiedni atest oraz nie zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 007-015399
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa kruszywa z surowców naturalnych z rodzaju bazalt, granit, gnejs, granodioryt lub mieszanki wymienionych minerałów o granulacji 0-31,5 mm zgodnie z normą EN 13242:2002 + A1:2007

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 11
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 11
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 11
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PHU Kupczyk Grażyna
Postanschrift: ul. Mickiewicza 9
Ort: Uniejów
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 99-210
Land: Polen
E-Mail: kupczyk.janusz@wp.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 195 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 982 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa kruszywa z surowców naturalnych z rodzaju bazalt, granit, gnejs, granodioryt lub mieszanki wymienionych minerałów o granulacji 31,5 - 63 mm zgodnie z normą EN 13242:2002 + A1:2007

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 11
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 11
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 11
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PHU Kupczyk Grażyna
Postanschrift: ul. Mickiewicza 9
Ort: Uniejów
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 99-210
Land: Polen
E-Mail: kupczyk.janusz@wp.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 138 210.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 129 150.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023