Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 161366-2023

17/03/2023    S55

Polen-Sosnowiec: Diverse Einrichtungsgegenstände

2023/S 055-161366

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sosnowiec – Miasto posiadające prawa powiatu
Postanschrift: aleja Zwycięstwa 20
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Wyględacz
E-Mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Telefon: +48 322960835
Fax: +48 322960581
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,106561,b49347b90605366d2092bdc3fdc93b1a.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż wyposażenia dla inwestycji: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium.

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.1.9.2023.MW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39290000 Diverse Einrichtungsgegenstände
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawę i montaż wyposażenia dla inwestycji: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: "Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów

przy ul. Baczyńskiego /pełna nazwa zamówienia/.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 863 698.72 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Meble dostawa i montaż

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia dla Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu zlokalizowanym przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 116.

2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia [dalej: „OPZ”].

3.Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego – dotyczy wszystkich części zamówienia.

4.Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.05.04.03-24-036B/18-005.

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu kryterium oceny ofert: cena brutto (waga –100%).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 548 526.90 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.0

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gablota ekspozycyjna dostawa i montaż

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39171000 Schauvitrinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia dla Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu zlokalizowanym przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 116.

2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia [dalej: „OPZ”].

3.Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego – dotyczy wszystkich części zamówienia.

4.Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.05.04.03-24-036B/18-005.

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu kryterium oceny ofert: cena brutto (waga –100%).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 315 588.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.0

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzęt komputerowy dostawa i montaż

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia dla Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu zlokalizowanym przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 116.

2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia [dalej: „OPZ”].

3.Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego – dotyczy wszystkich części zamówienia.

4.Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.05.04.03-24-036B/18-005.

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu kryterium oceny ofert: cena brutto (waga –100%).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 303 293.84 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.0

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Infokioski dostawa i montaż

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32321200 Audiovisuelle Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia dla Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu zlokalizowanym przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 116.

2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia [dalej: „OPZ”].

3.Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego – dotyczy wszystkich części zamówienia.

4.Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.05.04.03-24-036B/18-005.

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu kryterium oceny ofert: cena brutto (waga –100%).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 39 528.26 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.0

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Urządzenia multimedialne dostawa i montaż

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32322000 Multimediaausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia dla Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu zlokalizowanym przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 116.

2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia [dalej: „OPZ”].

3.Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy

. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego – dotyczy wszystkich części zamówienia.

4.Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.05.04.03-24-036B/18-005.

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu kryterium oceny ofert: cena brutto (waga –100%).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 95 231.28 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.0

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elementy do użytku weterynaryjnego

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż elementów wyposażenia dla Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu zlokalizowanym przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 116.

2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia [dalej: „OPZ”].

3.Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego – dotyczy wszystkich części zamówienia.

4.Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.05.04.03-24-036B/18-005.

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu kryterium oceny ofert: cena brutto (waga –100%).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 161 214.28 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (numer wniosku WND-RPSL.0

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Zgodnie z art. 126 ust. 1 uPzp, Zam. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1)informacji z KRK w zakresie:

a)art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) uPzp;

b)art. 108 ust. 1 pkt 4) uPzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

−sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Wyk. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi – Zał. nr 5 do SWZ;

3)oświadczenia Wyk. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach:

-o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zam., o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 pkt 3) uPzp;

b)art. 108 ust. 1 pkt 4) uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego;

c)art. 108 ust. 1 pkt 5) uPzp, dotyczących zawarcia z innymi Wyk. porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d)art. 108 ust. 1 pkt 6) uPzp;

-w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k) Rozp. UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ze zmianami;

-w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn.13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wzór oświadczenia Wyk. potwierdzające aktualność informacji zawartych w ww. oświadczeniach stanowi – Zał. nr 6 do SWZ.

2.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z KRK, o której mowa w Roz. IV, ust. 2, pkt. 2.1.1) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Roz. IV, ust. 2, pkt. 2.1.1) SWZ powyżej. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3.Jeżeli w kraju, w którym Wyk. siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Roz. IV, ust. 2, pkt 2.2. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 2.2 stosuje się.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią - Zał. nr 7 do SWZ.

2.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAM. W TOKU POSTĘPOWANIA. Informacje o ochronie danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania zawarte są w Rozdziale I, ust. 17 SWZ.

WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień.

3.Zamawiający nie formuje warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

d) zdolności technicznej lub zawodowej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Platforma do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępna pod adresem (https://umsosnowiec.logintrade.net/).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Oferta składana jest – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 1 do SWZ oraz załączyć wypełnioną Tabelę wyceny odpowiednią dla części zamówienia, na którą Wyk. składa ofertę stanowiące: Zał. nr 1a) -1f) do SWZ – tabele wyceny dla części 1 - 6;

2.Wyk.dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Roz. III, ust. 2:

a)pkt. 2.2. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp] – oświadczenie należy złożyć w formie Jednolitego Dokumentu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SWZ;

b)pkt 2.3. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego] – oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ zaznaczając odpowiednią odpowiedź w części III sekcja D zgodnie – ze wzorem stanowiącym Zał.nr 3 do SWZ;

c)pkt. 2.4. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.] – oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 4 do SWZ.

Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Roz. IV, ust. 2 pkt 2.1. SWZ.

3.Oświadczenia, o których mowa w Roz. IV, ust. 1, pkt 1.2. a) – b) SWZ należy złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej: „Jednolitym Dokumentem”. Wyk. zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Zał. nr 3 do SWZ. Zamawiający informuje, iż na stronie UZP znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Dokumentu.

4. Oświadczenia, o którym mowa w Roz. IV, ust. 1, pkt 1.2. SWZ składają odrębnie:

1) Wykonawca/każdy spośród Wyk.wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wyk. oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

5 Do oferty Wyk. zobowiązany jest załączyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Roz. IV, ust. 1:

-pkt 1.2. a) – b) SWZ – w formie Jednolitego Dokumentu, na wzorze Zał. nr 3 do SWZ,

oraz

-pkt 1.2. c) SWZ – na wzorze Zał. nr 4 do SWZ,

2)odpis lub informację z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wyk. jest umocowana do jego reprezentowania,

3)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wyk., gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Roz. IV, ust. 1, pkt 1.6.2) SWZ,

4)w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a)pełnomocnictwo, w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:

−postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,

−wszystkich Wyk. ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

−ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

b)oświadczenie w zakresie wskazania czynności składających się na przedmiot zamówienia, które zostaną wykonane przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 SWZ, w pkt. 9. [c.d.w Sekcji VI.4.3].

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

5)Tabelę wyceny zgodnie ze wzorem stan. Zał. nr 1a) – f) do SWZ–Tabele wyceny–odpowiednią dla części zamówienia, na którą Wyk.składa ofertę.

6.Wyk. nie jest zobowiązany do złożenia dok.,o których mowa wRoz.IV, ust.1,pkt 1.6.2)SWZ, jeżeli Zam. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wyk. wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dok.

7. ZapisyRoz IV,ust. 1,pkt 1.6.3)SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

INFORMACJE O PODST. WYKLUCZENIA.

Zam. wykluczy z postępowania Wyk., wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa:

- w art.108 ust. 1 uPz (Roz. III, ust. 2, pkt 2.2. SWZ);

- w art.7 ust. 1 ustawy z dn.3.04.2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Roz.III, ust.2,pkt 2.3.SWZ);

- w art. 5k) rozp.Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nrL229 z 31.7.2014, str.1), dalej: rozp. 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozp. (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - (Roz.III, ust. 2, pkt 2.4. SWZ),

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określ.w Roz.III,ust.2.3.SWZ.

W przypadku Wyk. wykluczonego na podstawach określonych w Roz.III, ust. 2.3. – 2.4. SWZ, Zam. odrzuca ofertę takiego Wyk.

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawach określ w Roz.III,ust.2.3. SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zam. pub. lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zam. pub. lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

SKŁADANIE ODWOŁAŃ.

Wyk., a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX uPzp (art. 505–590 uPzp). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz RMiŚP.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAM. PUB..

1.Wyk. mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wyk. występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zam. wyłącznie z pełnomocnikiem.

2.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp (o ile został sformułowany), zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. mogą polegać na zdolnościach tych z Wyk., którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.W przypadku, o którym mowa Roz. I, ust. 4, pkt 4.2. i pkt 4.3. SWZ (o ile zostały sformułowane), Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wyk.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest tylko informacja o prowadzonym postępowaniu https://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,7058,zamowienia-publiczne-o-wartosci-od-130000 zl.html

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023