Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 161834-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Bratislava: Bauarbeiten

2023/S 055-161834

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 243-697826)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nationale Identifikationsnummer: 00492736
Postanschrift: Olejkárska
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81452
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Ján Azud
E-Mail: jan.azud@r-p.sk
Telefon: +421 911103944
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dpb.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce

Referenznummer der Bekanntmachung: NL12/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby Modernizácia údržbovej základne 3. etapa, vozovňa Krasňany stavebné

práce, vrátane dodania technologických zariadení, ktoré sú súčasťou hore uvedenej stavby, tvoria s ňou jeden

nedeliteľný funkčný celok, a sú nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky.

Doplňujúce služby pozostávajú

vo vypracovaní projektu pre realizáciu stavby.

vo vytýčení dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí,

v zabezpečení plánu organizácie dopravy,

v zabezpečení rozkopávkových povolení,

v zabezpečení výrubu a náhradnej výsadby drevín,

v zabezpečení publicity projektu

v zabezpečení dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 243-697826

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: Oddiel IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2)
Anstatt:
Tag: 20/03/2023
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 28/03/2023
Ortszeit: 16:00
Abschnitt Nummer: Oddiel IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7)
Anstatt:
Tag: 20/03/2023
Ortszeit: 13:30
muss es heißen:
Tag: 28/03/2023
Ortszeit: 16:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: