Lieferungen - 161906-2018

14/04/2018    S73    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Solarenergie

2018/S 073-161906

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 048-104933)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5
Rzeszów
35-064
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33
Boguchwała
36-040
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
Chmielnik
36-016
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Czarna
Czarna 260
Czarna
37-125
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
Czudec
38-120
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
Głogów Małopolski
36-060
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Krasne
Krasne 121
Krasne
36-007
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Lubenia
Lubenia 131
Lubenia
36-042
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Łańcut
ul. A. Mickiewicza 2a
Łańcut
37-100
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18
Łańcut
37-100
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
Trzebownisko
36-001
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

I.1)Name und Adressen
Gmina Tyczyn
ul. Rynek 18
Tyczyn
36-020
Polen
E-Mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rof.org.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.1.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09330000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr III Czysta energia; Pl 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 048-104933

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”–w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2176 instalacji fotowoltaicznych, oraz dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3kWp.

2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2176 - zamówienie podstawowe + do 1000 -prawo opcji = do 3176 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 174, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec-97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm. M. Rzeszów - 675, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 195, gm. Tyczyn - 128.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2175 instalacji fotowoltaicznych, oraz dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3kWp.

2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2175 - zamówienie podstawowe + do 1000 -prawo opcji = do 3175 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 174, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec-97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm. M. Rzeszów - 674, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 195, gm. Tyczyn - 128.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/04/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/04/2018
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/04/2018
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 27/04/2018
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: