Dienstleistungen - 162019-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Szeged: Architekturentwurf

2018/S 073-162019

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK07096
Széchenyi tér 10.
Szeged
6720
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 62564363
E-Mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
NUTS-Code: HU333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szegedvaros.hu

Adresse des Beschafferprofils: https://kozbeszerzes.szeged.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kozbeszerzes.szeged.eu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Nagymihály Ügyvédi Iroda
Gogol u. 6.
Szeged
6722
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Nagymihály TAmás
Telefon: +36 209648886
E-Mail: nagymihaly.tamas@gmail.com
Fax: +36 62451103
NUTS-Code: HU333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szegedvaros.hu

Adresse des Beschafferprofils: https://kozbeszerzes.szeged.eu

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Nagymihály Ügyvédi Iroda
Gogol u. 6.
Szeged
6722
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: +36 209648886
E-Mail: nagymihaly.tamas@gmail.com
Fax: +36 62451103
NUTS-Code: HU333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szegedvaros.hu

Adresse des Beschafferprofils: https://kozbeszerzes.szeged.eu

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modern Városok Program keretében a szegedi 4-es villamos rekonstrukció, valamint a kísérleti önjáró trolibusz üzem infrastruktúrájának engedélyes és kiviteli tervezése

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/Ny/2018/MVP Szeged
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Modern Városok Program keretében a szegedi 4-es villamos rekonstrukció, valamint a kísérleti önjáró trolibusz üzem infrastruktúrájának engedélyes és kiviteli tervezése.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000
71322000
71322500
71400000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU333
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, Szeged, közigazgatási határán belül.

A tervek leadásának helye: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A tervezési feladat rövid összefoglalója:

„A” munkarész:

4-es villamos engedélyes és kivitelei tervek elkészítése. A tervek főbb tartalmi elemei:

Meglévő villamos pálya felújítása,

Villamos pálya építése,

20 db peron átépítése és akadálymentesítése,

Útépítési és forgalomtechnikai engedélyes és kivitelei tervek elkészítése. A tervek főbb tartalmi elemei:

Útkereszteződések átépítése,

Útkereszteződések forgalomtechnikájának átalakítása,

1 db új jelzőlámpás irányítás építése.

„B” munkarész:

Kísérleti trolibusz üzem felsővezeték engedélyes és kivitelei tervek elkészítése.

Tervezői művezetés: A kivitelezés időszakában a nyertes ajánlattevő köteles nettó 100 000,- HUF + ÁFA/mérnöknap rögzített értéken az „A” és „B” munkarészre vonatkozóan összesen legfeljebb 200 mérnöknap időtartamban tervezői művezetési feladatok ellátására rendelkezésre állni. A tervezési művezetés feladatleírását a szerződéstervezet tartalmazza.

A tervezési mennyiség részletes leírását, azaz a feladatrészletezést a specifikáció tartalmazza. A nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés során az összes releváns jogszabályt, előírást, szakmai szokást betartani, a jogszabályi előírások közül különösen a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet előírásait azzal, hogy a tanúsítási eljárást az Ajánlatkérő kezdeményezi a nyertes ajánlattevő által előkészített dokumentáció alapján. A tanúsítás költsége az ajánlatkérő kötelezettsége.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Az alkalmasság körében bemutatott, KÉ-VA kódszámú szakember tapasztalata / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Az alkalmasság körében bemutatott, KÉ-K kódszámú szakember tapasztalata. / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Az alkalmasság körében bemutatott, KÉ-VV kódszámú szakember tapasztalata / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A beszerzés forrása: Modern Városok Program.

A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.

A kifizetésre irányadó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.törvény 260. § és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 24. § előírásai.

A II.2.7. 4 hónap engedélyes, 4 hónap kiviteli tervkészítést jelent, kapcsolódó szolgáltatással.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-4., 6-8. §, 10. §, 12-16. § alapján:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumra a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) és (3) bekezdés is irányadó.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani (Kbt. 67. § (3)).

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóságnak a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolás módja: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2)-(3) bekezdése szerint.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M/1. A tervezésben személyesen közreműködő szakemberek bemutatása, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát. Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni tervezőként és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében, azok tételes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra történik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.

Az igazolás tekintetében a 321/2014. (X.30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdés előírásai is irányadók.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, legalább az alábbi szakemberekkel:

— 1 fő KÉ-VA kódszámú (közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti építmények tervezése részszakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező tervező szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik a KÉ-VA kódszámú szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal,

— 1 fő KÉ-K kódszámú (közlekedési építmények tervezése szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező tervező szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik a KÉ-K kódszámú szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal,

— - 1 fő KÉ-VV kódszámú (közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező tervező szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik a KÉ-VV kódszámú szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Forrás: 1932/2017. (XII.8.) számú kormányhatározat Tám. int. 100,000000 %.

AK előleget nem fizet.

Számlázás 40-50-10 %-ban lehetséges a dokumentációban foglaltak szerint.

A tervezői művezetés díját naptári negyedévente számlázhatja.

Fizetés: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a támogatás felhasználásával, utófinanszírozással, irányadó a Kbt. 135. § (1), (6) Fizetési határidő: 30 nap. Késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) továbbá 2017. évi CL. törvény 260. § és 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírásai, az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett részfeladat nettó értékének napi 0,25 %-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20 %-a. A tervezői művezetés tekintetében megrendelt munka esetében a késedelmi kötbér 20 000,- HUF/munkanap, de maximum 5 munkanap.

Meghiúsulási kötbér: teljes nettó ellenérték 20 %-a mértékű.

Részletes feltétel: AF.VI.4.3.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/05/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/05/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

Nagymihály Ügyvédi Iroda 6722 Szeged, Gogol u. 6. I. emelet 2. szám alatti iroda.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontáson az ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb meghívottak, a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésének megfelelően.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://kozbeszerzes.szeged.eu címen. Az eljárásban való részvétel feltétele az oldalon történő regisztráció, majd a közbeszerzési anyag letöltése. A regisztráció megtörténtéről a közbeszerzési dokumentumok iránti igény bejelentésekor tájékoztatást szükséges adni a nagymihaly.tamas@gmail.com e-mail címre, melyben rögzíteni kell, hogy a regisztráció során milyen e-mail cím került megadásra. Ezen e-mail cím ismeretében áll módjában Ajánlatkérőnek a megadott e-mail címet az eljáráshoz hozzárendelni.

2. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány a II.2.5. pontban leírt szempontok alapján.

Az ajánlatok megadott szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az ár esetén fordított arányosítás, az 1., 2., 3. minőségi kritérium esetében abszolút értékelési módszert alkalmaz, míg a tervezési művezetés esetében ennek értékét Kbt. 76. § (4) bekezdése alapján nettó 100 000,- HUF azaz százezer forint + ÁFA/ mérnöknap összegben rögzíti az ajánlatkérő A módszerek részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza.

3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított

4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az ajánlattevő cégkivonatát és annak egyszerű, magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.

5. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2), (4) szerinti nyilatkozatokat

7. Ajánlatkérő nem kívánja az eljárást részekre bontani. Indoklás: ajánlatkérő beszerzése ugyanazon szakterületre vonatkozó tervezési szolgáltatás.

8. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell elkészíteni és egy lezárt borítékban/csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevőknek a teljes ajánlatukat elektronikusan, pdf. formátumban (CD-n vagy más adathordozón), a beadásnak megfelelő formában (aláírva)csatolniuk kell az ajánlathoz. A Kbt. 47. § (2) alapján a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell benyújtani, annak másolata nem fogadható el, egyéb dokumentumok másolatban is benyújthatóak. Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlatevő nevét székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek

9. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, az ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésére a dokumentációban rögzített biztosítási szerződés meglétét írja elő.

10. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el: lajstromszám: 00014, tel: +36 209648886, nagymihaly.tamas@gmail.com

11. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését, továbbá a IV.2.16. 30 napot jelent.

12. A teljesítési határidő részleteit a dokumentáció tartalmazza

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

AF III.2.2. pontjához:

1. Mind az „A”, mind a „B” munkarész esetében a Vállalkozó az engedélyes tervek hiány és hibamentes átadását, majd a tervek engedélyezésre történő benyújtását követően jogosult 1-1 részszámla benyújtására (a 2 munkarészre akár külön-külön is) az adott munkarészre megállapított tervezési díj 40 %-a mértékében.

2. Mind az „A”, mind a „B” munkarész esetében a Vállalkozó a jogerős engedélyek valamint kiviteli tervek hiány és hibamentes átadását követően jogosult további 1-1- részszámla benyújtására (a 2 munkarészre akár külön-külön is) az adott munkarészre megállapított tervezési díj fennmaradó 50 %-a mértékében.

3. Mind az „A”, mind a „B” munkarész esetében a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéshez előírt összes tervezési feladat befejezését és annak dokumentumainak átadását követően jogosult a végszámla benyújtására (a 2 munkarészre akár külön-külön is) az adott munkarészre megállapított tervezési díj fennmaradó 10 %-a mértékében.

4. A tervezői művezetés díját naptári negyedévente számlázhatja a Vállalkozó az adott időszakban végzett, de minimum 5 mérnöknap mennyiségben, illetve a kivitelezés befejezésekor az addig teljesített és el nem számolt mérnöknapról állítható ki számla. Az elszámolásnál legrövidebb teljesítés 4 munkaóra, azaz fél mérnöknap.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018