Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 162065-2023

17/03/2023    S55

Ungarn-Pécs: Operationstechnik

2023/S 055-162065

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Pécsi Tudományegyetem
Nationale Identifikationsnummer: 19308681202
Postanschrift: Vasvári Pál Utca 4.
Ort: Pécs
NUTS-Code: HU231 Baranya
Postleitzahl: 7622
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kiss Adrienn
E-Mail: kiss.adrienn@pte.hu
Telefon: +36 305056655
Fax: +36 72536345
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pte.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.pte.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000111342023/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000111342023/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Oktatás, kutatás, egészségügy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Műtőasztal és arthroszkópos torony beszerzése- PTE

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000111342023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33160000 Operationstechnik
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A közbeszerzési eljárás keretében 1 db mobil cserélhető felsőrészű traumatológiai műtőasztal, valamint 1 db arthroszkópos torony beszerzésére kerül sor a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi kihelyezett Traumatológiai Tanszéke (Zala Megyei Szent Rafael Kórház) részére.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Műtőasztal beszerzése

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192230 Operationstische - LA27
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU223 Zala
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_8900_Zalaegerszeg_Zrínyi Miklós_utca_1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A beszerzés tárgya: 1 db mobil cserélhető felsőrészű traumatológiai műtőasztal berendezés beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi kihelyezett Traumatológiai Tanszéke, Zala Megyei Szent Rafael Kórház részére.

Elvárt műszaki paraméterek /minimum követelmények:

-1 db Mobil tönk

-1 db Extenziós toldattal kiegészíthető vagy extenziós felsőrész

-1 db Szállítókocsi

- Alaptartozékok:

1 db infra kézi vezérlő, mobil töltővel,

1 db Fejtartó, párnázattal, állíthatósága min. +30°, min. -90° vagy minimum -30 ig lehajtható és levehető a fejtartó,

1 db Háttámla párnázattal,

1 db Kétrészre osztott lábtartó,

2 db kartartó,

2 db Extenziós húzószár,

1 db Teleszkópos extenziós rúd, rövid,

1 db Teleszkópos extenziós rúd hosszú,

2 db Oldalsin hosszabbító toldó,

2 db Feszítő, orsós lábbefogó tartó,

1 db Gáttámasz, párnázattal,

1 db Kirschner-kengyel befogó, (tibia szegecseléséhez!),

2 db Rotációs rögzítő,

1 db min 5 méteres EPH kábel (MC gyorscsatlakozóval).

- Kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű berendezés ajánlható meg, amely megfelel az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított.

- A berendezésnek alkalmasnak kell lennie műtéti környezetben mozgásszervi, legfőképpen baleseti sebészeti műtétek elvégzésére.

- Ajánlattevő feladata az asztal és tartozékainak leszállítása az üzembe helyezés helyére történő beszállítás, üzembe helyezés. Ajánlattevő maga viseli a teljesítéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi hulladék elszállítását.

- Ajánlattevő feladata a berendezés leszállításával, üzembe helyezésével egyidőben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a berendezés rendeltetésszerű használatát leíró magyar nyelvű felhasználói utasítást vagy kézikönyvet, mely tartalmazza a felhasználó számára készített biztonsági utasításokat is.

- Ajánlattevő feladata a felhasználói szintű elmélet és gyakorlati oktatás megtartása 10 fő részére (2X2 oktatási óra) időtartamban, a gyártói előírásokkal összhangban az Ajánlatkérő által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Ajánlattevő köteles biztosítani. Ajánlattevő az oktatási kötelezettségeit az Ajánlatkérővel egyeztetett ütemezés szerint végzi.

- Ajánlattevő a felsorolt feladatokat legkésőbb a teljesítési véghatáridőig köteles teljesíteni.

Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

A berendezéssel kapcsolatos részletes műszaki minimumkövetelményeket/parmétereket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Engedélyezett beteg tömeg korlátozások nélkül (az extenziós felsőrésszel és az extenziós tartozékokkal együtt) min. 160 kg max. 245 kg / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A beszerzés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatásból valósul meg.

Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában foglalt 2 hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért. A szállítás objektív határideje 60 naptári nap. A jelenleg hatályos támogatói okirat szerint a támogatás felhasználásának utolsó napja, azaz a megvalósítás határideje 2023.06.30. Kedvezményezett kezdeményezte a támogatás felhasználásának meghosszabbítását 2023.07.30-ig. Pozitív elbírálás esetén a megvalósítás határideje 2023.07.30-ra módosul.

Értékelési szempontrendszer:

Az értékelés a Kbt. Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján (legjobb ár-érték arány) történik.

Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Ajánlatkérő az "Ár" kritérium: (Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)) esetében a fordított arányosítás módszerét, a 2. "Minőségi" értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített Miniszterelnökségi útmutatója szerinti értékelési módszerét alkalmazza, az ott hivatkozott képletek alapján.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Arthroszkópos torony beszerzése

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33162000 OP-Ausrüstung und OP-Instrumente
33169500 Systeme für die Nach- und Rückverfolgbarkeit in der Chirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU223 Zala
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_8900_Zalaegerszeg_Zrínyi Miklós_utca_1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A beszerzés tárgya: 1 db Arthroszkópos torony berendezés beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi kihelyezett Traumatológiai Tanszéke (Zala Megyei Szent Rafael Kórház) részére.

Elvárt műszaki paraméterek /minimumkövetelmények:

- A megajánlott termékek azonos technológiai szintet képviselnek kompatibilitási, szerviz, garancia és gazdaságossági szempontok miatt. A kamera, kameravezérlő, fényforrás, shaver, pumpa egy gyártótól azonos típuscsaládból származzon.

- Medikai kivitelű monitor,

- Nagyfelbontású 4K digitális kameravezérlő egység,

- Kamerafej,

- LED hidegfényforrás,

- Optika,

- Fényvezető kábel,

- Trokárcső, trokár, obturátor,

- Arthropumpa,

- Shaver vezérlőegység,

- Lábkapcsolós kézidarab,

- Vaporizátor,

- Készüléktartó állvány.

- Kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű berendezés ajánlható meg, amely megfelel az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított.

- A berendezésnek alkalmasnak kell lennie műtéti környezetben mozgásszervi, legfőképpen baleseti sebészeti műtétek elvégzésére.

- Ajánlattevő feladata az asztal és tartozékainak leszállítása az üzembe helyezés helyére történő beszállítás, üzembe helyezés. Ajánlattevő maga viseli a teljesítéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi hulladék elszállítását.

- Ajánlattevő feladata a berendezés leszállításával, üzembe helyezésével egyidőben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a berendezés rendeltetésszerű használatát leíró magyar nyelvű felhasználói utasítást vagy kézikönyvet, mely tartalmazza a felhasználó számára készített biztonsági utasításokat is.

- Ajánlattevő feladata a felhasználói szintű elmélet és gyakorlati oktatás megtartása 10 fő részére (2X2 oktatási óra) időtartamban, a gyártói előírásokkal összhangban az Ajánlatkérő által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Ajánlattevő köteles biztosítani. Ajánlattevő az oktatási kötelezettségeit az Ajánlatkérővel egyeztetett ütemezés szerint végzi.

- Ajánlattevő a felsorolt feladatokat legkésőbb a teljesítési véghatáridőig köteles teljesíteni.

Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

A berendezéssel kapcsolatos részletes műszaki minimumkövetelményeket/parmétereket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A megajánlott berendezéshez kapcsolódó kameravezérlő, a fényforrás és az adatrögzítő egy konzolba integrálva helyezkedik el / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A beszerzés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatásból valósul meg.

Az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában foglalt 2 hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért. A szállítás objektív határideje 60 naptári nap. A jelenleg hatályos támogatói okirat szerint a támogatás felhasználásának utolsó napja, azaz a megvalósítás határideje 2023.06.30. Kedvezményezett kezdeményezte a támogatás felhasználásának meghosszabbítását 2023.07.30-ig. Pozitív elbírálás esetén a megvalósítás határideje 2023.07.30-ra módosul.

Az értékelés a Kbt. Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján (legjobb ár-érték arány) történik.

Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Értékelési részszempontok:

Ajánlatkérő az "Ár" (Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)) értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. a) pont aa) alpontja).

A 2. "Minőségi" értékelési részszempont esetében KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. sz melléklet B. pontkiosztás módszer A.1 pontját alkalmazza azaz, amikor az igen/nem feltétel külön alszempontként szerepel. Az „Igen” válasz megkapja a maximális pontszámot, a „Nem” válasz a minimum pontszámot.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében irányadó feltételek.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében, az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is

1) Előzetes igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania EKR űrlapként. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön nyilatkozatokat kell benyújtania, akként, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg helyettük és nevükben.

2) Igazolás:

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. §, 10. § és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: - A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), h)-o) pontja, a Kbt. 62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró okot megalapozó körülmény hatálya alá esik - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz -, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a jogerős határozat rendelkezésre állását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell.

Amennyiben tárgyi közbeszerzés keretében más ajánlati rész tekintetében Ajánlattevő már benyújtotta a kért nyilatkozatot vagy igazolást, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében azt ismételten benyújtani nem köteles, ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontjára, továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Mindkettő ajánlati részben irányadó feltételek:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész alfa pontra történő hivatkozás megjelölésével.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1) Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya (orvostechnikai eszközök) szerinti szállításaira vonatkozó referenciaigazolás(oka)t.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a teljesítés ideje (év/hó/nap bontásban, teljesítés kezdő és befejező időpontja),

- a szerződést kötő másik fél megnevezése és a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

- a szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)

- az ellenszolgáltatás értéke,

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1). bekezdésében foglaltak szerint:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, valamint a 24. §-ábban foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1) Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül (36 hónapban) megkezdett és legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:

- az 1. ajánlati részben legalább nettó 23 000 000,- Ft értékű (orvostechnikai eszköz) szállítását igazoló referenciával.

- a 2. ajánlati részben legalább nettó 14 000 000,- Ft értékű (orvostechnikai eszköz) szállítását igazoló referenciával.

Az elvárt referencia értéke több refernciával is igazolható. Ugyanazon referencia valamennyi ajánlati részben bemutatható.

Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is

megfelelhet.

A referenciakövetelmények megahtározása:

Ajánlatkérő ajánlati részenként 1db berendezést kíván beszerezni, így nem értelmezhető a 75 %-os normatív alkalmassági követelmény. Fentiekre való tekintettel Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében határozta meg.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Mindkettő részben irányadó feltételek:

Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétól számított 60 naptári nap

A kötelező jótállási idő: minimum 24 hónap

Késedelmi kötbér: mértéke a nettó össz vételár 0,5%-a / naptári nap, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg.

Meghiúsulási kötbér: a nettó össz vételár 25%-a.

A vételár 100%-ban az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatásból, utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre azzal, hogy amennyiben a vételár meghaladja a projektből rendelkezésre álló forrás mértékét, úgy Ajánlatkérő jogosult a különbözetet saját forrásból biztosítani.

A szerződés egésze tekintetében a díjakat a szerződésszerű teljesítést követően utólag, igazolt teljesítés alapján, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében átutalással egyenlíti ki Ajánlatkérő, a számla igazolt kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint.

Ajánlattétel, szerződéskötés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A §-át alkalmazza (Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának a Kbt. 27/A. §- nak megfelelően).

Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-a szerint.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/04/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15 .§ (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az

ajánlattételihatáridő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Ajánlatkérő az Ajánlatok bontása vonatkozásában Kbt. 68. § szerint jár el.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében helyszíni bejárást nem tart.

2. Ajánlatkérő az eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas .

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.- ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.

4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték benyújtását nem írja elő.

5. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.

6. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg: M.1.)

7. Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. §(8)-(9)

8. Az ajánlatban be kell nyújtani:

- a Kbt. 66. § (2) szerinti felolvasólap (EKR űrlap),

- a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),

- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),

- a kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (EKR űrlap),

- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (EKR űrlap),

- Nyilatkozat üzleti titokról

- Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EKR űrlap)

- Nyilatkozat alvállalkozókról (EKR űrlap)

- Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről (egyedileg benyújtandó dokumentum);

- Közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt. 35.§ (2),(2a), (6) bek. szerint egyedileg benyújtandó dokumentum).

- Cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint; amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta tartalmazza, adott esetben meghatalmazás.

9. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi fordítását is elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

11. Ajánlatkérő előírja az eljárásban nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő részére a papíralapú egyszerű elektronikus másolatként benyújtott dokumentum, nyilatkozat cégszerű aláírását.

12. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó vagy meghatalmazott képviselője által kiadott termékleírást és/vagy prospektust magyar nyelven. Ajánlatkérő gyártói termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell. Az Ajánlatkérő által előírt műszaki paramétereknek való megfelelés a termékleírásból és a gyártói termékismertetőből is megállapítható kell, hogy legyen. Ha Ajánlattevő nyilatkozata, illetve a gyártó által aláírt termékleírás között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói termékleírást tekinti irányadónak. A termékelírás és a gyártói termékismertető tartalma a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótolható.

13. Ajánlattevőnek ajánlatában műszaki ajánlatot kell benyújtania, azaz köteles az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező "Műszaki leírás/műszaki ajánlat" elnevezésű dokumentumot kitöltve és cégszerűen aláírva benyújtani. A műszaki paramétereket a minimumkövetelmények figyelembevételével a megadott mértékegységben, a szövegesen meghatározott minimumkövetelmények esetében szöveges formában kell megadni.

14. A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint, a megajánlott orvostechnikai eszköz megfelelőségének igazolása: Ajánlattevő a megajánlott termékek megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni, mely dokumentumokat/igazolásokat az ajánlatban csatolni kell.

15. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglalt rendelkezések irányadók.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját ALKALMAZZA.

17. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírására kizárólag Ajánlatkérő

címén van lehetőség: Pécsi Tudományegyetem Kancellária (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.), tekintettel arra, hogy a Kbt. 37. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést követő három munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre.

18. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

19. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónapos időtartamán Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.

20. FAKSz: Kiss Adrienn (00883) Váradiné dr. Schäffer Kinga (00275)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § rendelkezéseinek megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023