Dienstleistungen - 162100-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Technische Überwachung

2018/S 073-162100

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
E-Mail: karolina.przybysz@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.kowr.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Mińska 60
Wrocław
54-610
Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Przybysz
E-Mail: karolina.przybysz@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.kowr.gov.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Mińska 60
Wrocław
54-610
Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Przybysz
E-Mail: karolina.przybysz@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.kowr.gov.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów oraz lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budynków biurowych KOWR OT we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: WRO.WOP.260.20.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71356100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz dokonania wpisu z przeprowadzonej kontroli w książkach obiektów budowlanych. Za protokół z kontroli stanu technicznego rozumie się dołączenie do książek obiektów budowlanych również: - protokołu przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej, - protokołu przeglądu instalacji gazowej,- protokoły przeglądu systemu ogrzewania i klimatyzacji,- przeglądu technicznego z oceną i ekspertyzą dotyczącą jego stanu technicznego.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia posiadanych książek obiektów budowlanych każdorazowo przed planowaną wizją na obiekcie. Zamówienie zostało podzielone na 4 odrębne przedmioty zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71356100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, wymienionych w załączniku nr 1a do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’ (załącznik do SIWZ) - 34 przeglądy roczne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wskazany termin wykonania usługi jest maksymalnym terminem wymaganym, który stanowi jedno z kryterium oceny oferty zgodnie z zasadami opisami w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: oławski, wrocławski, m. Wrocław, strzeliński, średzki, trzebnicki, milicki, oleśnicki, górowski i wołowski

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71356100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Na terenie powiatów: oławskiego, wrocławskiego, m. Wrocław, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, górowskiego i wołowskiego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: oławskiego, wrocławskiego, m. Wrocław, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, górowskiego i wołowskiego, wymienionych z załączniku nr 1b do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. (załącznik do SIWZ) - 31 przeglądów rocznych oraz 3 przeglądy 5-letnie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wskazany termin wykonania usługi jest maksymalnym terminem wymaganym, który stanowi jedno z kryterium oceny oferty zgodnie z zasadami opisami w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie przeglądów stanu technicznego na terenie powiatów:głogowski,polkowicki,lubiński legnicki,złotoryjski jaworski wałbrzyski kamiennogórski zgorzelecki, jeleniogórski, lwówecki, świdnicki

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71356100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Na terenie powiatów: głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego, złotoryjskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego i świdnickiego,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego, złotoryjskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego i świdnickiego, wymienionych z załączniku nr 1b do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. (załącznik do SIWZ) - 62 przeglądy roczne oraz 2 przeglądy 5-letnie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wskazany termin wykonania usługi jest maksymalnym terminem wymaganym, który stanowi jedno z kryterium oceny oferty zgodnie z zasadami opisami w SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów (siedzib) na terenie m. Wrocław

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71356100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Na terenie miasta Wrocław.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów (siedzib) na terenie m. Wrocław, wymienionych z załączniku nr 1b do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. (załącznik do SIWZ) - 3 przeglądy roczne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wskazany termin wykonania usługi jest maksymalnym terminem wymaganym, który stanowi jedno z kryterium oceny oferty zgodnie z zasadami opisami w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej.

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub innej w wymaganym prawem zakresie. Dodatkowo dla przedmiotów nr 2 i 3 wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji (E) grupy III oraz dozoru (D) grupy III lub inne wymagane prawem uprawnienia branżowe.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

Przesłanki wykluczenia Wykonawców - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.

Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) spełniania warunki udziału w postępowaniu

2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8.1 wykonawca składa do oferty w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) może wykorzystać również narzędzia dostępne na stronie internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - zgodnego co do treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne zgodnego co do treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnego co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przyna-leżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub innej w wymaganym prawem zakresie. Dodatkowo dla przedmiotów nr 2 i 3 wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji (E) grupy III oraz dozoru (D) grupy III lub inne wymagane prawem uprawnienia branżowe.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach opisanych w § 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/05/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/05/2018
Ortszeit: 11:15
Ort:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, sala konferencyjna nr 1 lub 2.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla przedmiotu nr od 1 do 4: 10,00 PLN/za każdy przedmiot zamówienia (dziesięć złotych). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka przedmiotów zamówienia składa wadium o wartości stanowiącej sumę wadiów wymaganych dla poszczególnych przedmiotów. Zasada wpłaca mawium zostały opisane w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2018