Dienstleistungen - 162634-2018

14/04/2018    S73    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2018/S 073-162634

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Tuźnik
Telefon: +48 587612085
E-Mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Fax: +48 586622841
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdiz.gdynia.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi.

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP.271.123.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadań w ramach: „Modernizacji 11 zatok przystankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz budowy 29 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: „Modernizacja 6 zatok przystankowych wraz z budową 7 tablic informacji pasażerskiej"

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

GDYNIA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1] Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: „Modernizacja 6 zatok przystankowych wraz z budową 7 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR”, w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy – Załącznik nr 7 do siwz.

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowią:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1a do siwz,

b) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 1b do siwz,

c) Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe, obejmujące branże: TIPA, sanitarną, drogową, elektryczną – załącznik 1c do siwz.

2] Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.06.01.00-00-0027/16 Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie 6.1
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Termin wyk.zam. Rozpoczęcie–od dnia podpisania umowy;Przewidywana data zakończenia: 31.12.2023 r.

Przewidywana data zakończenia usługi może ulec zmianie ze względu na okres udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rękojmi oraz w przypadku stwierdzenia usterek w okresie tej gwarancji i rękojmi.Przewidywany okres rękojmi i gwarancji min.: 36 miesięcy, mak.: 61 miesięcy lub więcej.

2.Wadium: 2000 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: „Modernizacja 5 zatok przystankowych wraz z budową 5 tablic informacji pasażerskiej"

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1] Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: „Modernizacja 5 zatok przystankowych wraz z budową 5 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR”, w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy – Załącznik nr 7 do siwz.

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowią:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 2a do siwz,

b) Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 2b do siwz,

c) Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe, obejmujące branże: TIPA, sanitarną, drogową, elektryczną – załącznik 2c do siwz.

2] Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.06.01.00-00-0027/16 Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie 6.1
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Termin wyk.zam. Rozpoczęcie–od dnia podpisania umowy;Przewidywana data zakończenia: 31.12.2023 r.

Przewidywana data zakończenia usługi może ulec zmianie ze względu na okres udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rękojmi oraz w przypadku stwierdzenia usterek w okresie tej gwarancji i rękojmi.Przewidywany okres rękojmi i gwarancji min.: 36 miesięcy, mak.: 61 miesięcy lub więcej.

2.Wadium: 2000 PLN

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 021-044147
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: „Modernizacja 6 zatok przystankowych wraz z budową 7 tablic informacji pasażerskiej"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: „Modernizacja 5 zatok przystankowych wraz z budową 5 tablic informacji pasażerskiej"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pzp = oznacza ustawa z 29.1.2004 r. prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1579 z późn. zm. RM = Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 r. poz. 1126).1]Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 PZP.; 2] Zamawiający zastosuje 24aa Pzp. 3] Dokumenty składane z ofertą: a)oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 -22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postęp.określonych przez zamawiającego,w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ust. standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez zamawiającego stanowi zał. nr 2 do siwz. Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający ogranicza wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”, co oznacza, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV. b)zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał. nr 3 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-4 RM.

c)Formularz Oferta, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Zał. nr 1 do siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz Oferta. d)Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. e)Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.4] Składane na wezwanie: a)wykaz usług o treści odpowiadającej zał. nr 5 do siwz, zgodnie z § 2 ust.4 pkt 2 RM, b)wykaz osób, o treści odpowiadającej zał.nr 6 do siwz, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 RM, 5]C.d. tekstu z pkt.III.1.3): wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi określonymi w Rozdziale 2 siwz.. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (j.t.Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Dopuszcza się wykazanie tych samych osób w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia.) 6] Szczegółowe informacje dot.postępowania w tym warunków udziału i składanych dokumentów: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp123

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/04/2018