Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 162890-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Bratislava: Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2023/S 055-162890

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železnice Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 31364501
Postanschrift: Klemensova 8
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81361
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Daniela Lažová
E-Mail: lazova.daniela@zsr.sk
Telefon: +421 220295073
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zsr.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Boleráz - Smolenice, KRŽZ koľ. č. 1

Referenznummer der Bekanntmachung: 28976/2021/O220
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 0
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234116 Gleisbauarbeiten
45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45221220 Durchlässe
45100000 Baureifmachung
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45213320 Bauarbeiten für Gebäude in Verbindung mit dem Eisenbahngüterverkehr
45231113 Neuverlegung von Rohrleitungen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45314310 Verlegen von Kabeln
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45221110 Bau von Brücken
45316212 Installation von Verkehrsampeln
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
45221112 Bau von Eisenbahnbrücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Úsek trate Boleráz - Smolenice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "Boleráz - Smolenice, KRŽZ koľ. č. 1".

2. Cieľom stavby je rekonštrukcia traťovej koľaje č. 1 v úseku medzi ŽST Boleráz a ŽST Smolenice, ktorá je

navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania a uplynutia životnosti jednotlivých prvkov koľaje. Jej hlavným cieľom

je zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku a zvýšenie traťovej rýchlosti. Rekonštrukcia bude

mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch.

3. Rozsah stavebných prác:

- rekonštrukcia železničného spodku a zvršku v medzistaničnom úseku Boleráz - Smolenice,

- rekonštrukcia dvoch železničných priecestí,

- výmena trakčného vedenia v celom úseku vrátane trakčných podpier a ich základov,

- oprava mostov a priepustov v celom úseku,

- rekonštrukcia nástupišťa na zastávke Bíňovce vrátane nového osvetlenia a prístrešku,

- úprava zabezpečovacieho zariadenia.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 6
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPII 2014 - 2020, Prioritná os 5, Projekt: Boleráz Smolenice, modernizácia

železničného zvršku koľaje č. 1

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-208870

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zmluva o Dielo č. 001/2022-P

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
30/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Železničné stavby, a.s. Košice
Nationale Identifikationsnummer: 31714421
Postanschrift: Južná trieda 66
Ort: Košice
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04001
Land: Slowakei
Internet-Adresse: www.zeleznicnestavby.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 9 942 044.45 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234116 Gleisbauarbeiten
45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45221220 Durchlässe
45100000 Baureifmachung
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45213320 Bauarbeiten für Gebäude in Verbindung mit dem Eisenbahngüterverkehr
45231113 Neuverlegung von Rohrleitungen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45314310 Verlegen von Kabeln
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
45221100 Bauarbeiten für Brücken
45221110 Bau von Brücken
45221112 Bau von Eisenbahnbrücken
45316212 Installation von Verkehrsampeln
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Úsek trate Boleráz - Smolenice

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "Boleráz - Smolenice, KRŽZ koľ. č. 1".

2. Cieľom stavby je rekonštrukcia traťovej koľaje č. 1 v úseku medzi ŽST Boleráz a ŽST Smolenice, ktorá je

navrhnutá z dôvodu prevádzkového opotrebovania a uplynutia životnosti jednotlivých prvkov koľaje. Jej hlavným cieľom

je zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku a zvýšenie traťovej rýchlosti. Rekonštrukcia bude

mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch.

3. Rozsah stavebných prác:

- rekonštrukcia železničného spodku a zvršku v medzistaničnom úseku Boleráz - Smolenice,

- rekonštrukcia dvoch železničných priecestí,

- výmena trakčného vedenia v celom úseku vrátane trakčných podpier a ich základov,

- oprava mostov a priepustov v celom úseku,

- rekonštrukcia nástupišťa na zastávke Bíňovce vrátane nového osvetlenia a prístrešku,

- úprava zabezpečovacieho zariadenia.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 7
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 9 937 146.33 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Železničné stavby, a.s. Košice
Nationale Identifikationsnummer: 31714421
Postanschrift: Južná trieda 66
Ort: Košice
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04001
Land: Slowakei
E-Mail: vargova@zeleznicnestavby.sk
Internet-Adresse: www.zeleznicnestavby.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dodatok č. 3

Odôvodnenie jednotlivých Zmien je nasledovné:

Predmet zmeny: Posunutie lehoty výstavby stavby

Posunutie termínu uplynutia platnosti zábezpeky

Dôvod zmeny:Po zrealizovaní výkopu kynety na stavbe Boleráz Smolenice, KRŽZ koľ. č. 1 museli byť prerušené práce na zriaďovaní podkladových vrstiev z dôvodu nepriaznivého počasia v termíne 25.09.2022 04.10.2022. Ďalšie práce následne nemohli byť vykonávané z dôvodu silného premočenia zemnej pláne. Práce opätovne začali po preschnutí zemnej pláne.Táto zmena je zmenou vykonanou v súlade s § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").

Dodatok č.2

Odôvodnenie jednotlivých Zmien je nasledovné:

Predmet zmeny: Schválenie ekvivalentu materiálu železničného zvršku

Dôvod zmeny:Použitie betónových podvalov typu B70 W-49 vystrojených, s pružným bezpokladnicovým upevnením W14, ktoré budú použité namiesto betónových podvalov BP3

Cenový dopad:-4 898,12 EUR bez DPH

Táto zmena je zmenou vykonanou v súlade s § 18 ods. 3, písm. a) ZVO.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

sú uvedené v bode VII.2.1) Opis úprav

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 9 942 044.45 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 9 937 146.33 EUR