Fournitures - 164786-2021

02/04/2021    S65

Roumanie-Iași: Réactifs chimiques

2021/S 065-164786

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ministerul Apărării UM 02534 Iași
Numéro national d'identification: 4540054
Adresse postale: Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9
Ville: Iași
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 6600
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ghimici Carmen
Courriel: smuis32@yahoo.com
Téléphone: +40 232266268
Fax: +40 232216844
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.smuis.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord-cadru de furnizare reactivi chimici – termen accelerat

Numéro de référence: A-
II.1.2)Code CPV principal
33696300 Réactifs chimiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Achiziţia este necesară pentru:

— desfășurarea în condiții normale a activității în secțiile spitalului în condițiile declanșării pandemiei cu COVID-19;

— efectuarea investigațiilor cu obținerea unor rezultate de încredere într-un timp cât mai scurt;

— menținerea și urmărirea stării de sănătate a pacienților;

— creşterea eficienței şi calităţii actului medical în vederea evitării infecțiilor cu COVID-19.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 262 291.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Teste rapide imunocromatografice pentru detecția IgM și IgG pentru SARS-CoV-2

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO213 Iaşi
Lieu principal d'exécution:

UM 02534 – Iași, Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9.

II.2.4)Description des prestations:

Cantitati: min. 25 teste, max. 600 teste. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Valoare estimată fără TVA pentru cantitatea maximă care ar putea fi solicitată pe durata unui singur contract subsecvent 12 250,00 RON.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactiv pentru analizor coagulare ACL Elite Pro

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO213 Iaşi
Lieu principal d'exécution:

UM 02534 – Iași, Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9.

II.2.4)Description des prestations:

Reactiv pentru analizor coagulare ACL Elite Pro, contine un numar de doua pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor. Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli.

Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Valoare estimată fără TVA pentru cantitatea maximă care ar putea fi solicitată pe durata unui singur contract subsecvent 179 550,00 RON.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mediu de montare

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO213 Iaşi
Lieu principal d'exécution:

UM 02534 – Iași, Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9.

II.2.4)Description des prestations:

Cantitati: min. 2 flacoane, max. 10 flacoane. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Valoare estimată fără TVA pentru cantitatea maximă care ar putea fi solicitată pe durata unui singur contract subsecvent 2 158,33 RON.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bandă indicatoare abur (clasa 5)

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO213 Iaşi
Lieu principal d'exécution:

UM 02534 – Iași, Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9.

II.2.4)Description des prestations:

Cantitati: min. 2 cutii, max. 25 cutii. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Valoare estimată fără TVA pentru cantitatea maximă care ar putea fi solicitată pe durata unui singur contract subsecvent 802,08 RON.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Kit rapid SARS-CoV-2 ag.v

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO213 Iaşi
Lieu principal d'exécution:

UM 02534 – Iași, Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9.

II.2.4)Description des prestations:

Cantitati: min. 1 025 teste, max. 5 625 teste. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Valoare estimată fără TVA pentru cantitatea maximă care ar putea fi solicitată pe durata unui singur contract subsecvent 114 843,75 RON.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Reactivi pentru analizor chemiluminescență Architect I1000

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33696300 Réactifs chimiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO213 Iaşi
Lieu principal d'exécution:

UM 02534 – Iași, Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9.

II.2.4)Description des prestations:

Reactivi pentru analizor chemiluminescenta Architect I1000, contine un numar de 18 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor. Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli.

Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Valoare estimată fără TVA pentru cantitatea maximă care ar putea fi solicitată pe durata unui singur contract subsecvent 488 083,75 RON.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 214-523633
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-596
Lot nº: 1
Intitulé:

Reactivi pentru analizor chemiluminescență Architect I1000

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9603757
Adresse postale: Str. Turturelelor nr. 62
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 030882
Pays: Roumanie
Courriel: sales@ams.ro
Téléphone: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Adresse internet: www.ams.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 82 734.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 82 734.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-595
Lot nº: 2
Intitulé:

Reactiv pentru analizor coagulare ACL Elite Pro

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Medist
Numéro national d'identification: RO 6705884
Adresse postale: Str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050688
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@medist.ro
Téléphone: +40 214115003
Fax: +40 214105446
Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 428.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 10 428.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8575/4
Lot nº: 5
Intitulé:

Mediu de montare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Laboratorium Life Science S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 29662316
Adresse postale: Str. Abatorului nr. 16
Ville: Târgu Bujor
Code NUTS: RO224 Galaţi
Code postal: 330168
Pays: Roumanie
Courriel: office@laboratorium.ro
Téléphone: +40 314-378146
Fax: +40 314-378146
Adresse internet: www.laboratoriumlifescience.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 740.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 740.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8575/5
Lot nº: 6
Intitulé:

Bandă indicatoare abur (clasa 5)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Rafi Medical
Numéro national d'identification: RO 9245101
Adresse postale: Str. Foişorului nr. 9, sector 3
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 031173
Pays: Roumanie
Courriel: achizitii.rg@rafi.ro
Téléphone: +40 213227121
Fax: +40 213227123
Adresse internet: www.rafi.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 300.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8575/3
Lot nº: 2
Intitulé:

Reactiv pentru analizor coagulare ACL Elite Pro

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Medist
Numéro national d'identification: RO 6705884
Adresse postale: Str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050688
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@medist.ro
Téléphone: +40 214115003
Fax: +40 214105446
Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 158.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 11 158.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8575/2
Lot nº: 4
Intitulé:

Kit rapid SARS-CoV-2 ag.v

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 12
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Cominf S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 7586277
Adresse postale: Șoseaua Păcurari nr. 65
Ville: Iași
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700547
Pays: Roumanie
Courriel: office@cominf.ro
Téléphone: +40 232257422
Fax: +40 232257422
Adresse internet: www.cominf.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 32 095.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 32 095.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8574/3
Lot nº: 2
Intitulé:

Reactiv pentru analizor coagulare ACL Elite Pro

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Medist
Numéro national d'identification: RO 6705884
Adresse postale: Str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050688
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@medist.ro
Téléphone: +40 214115003
Fax: +40 214105446
Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 330.00 RON
Offre la plus basse: 300 330.00 RON / Offre la plus élevée: 300 330.00 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8574/4
Lot nº: 5
Intitulé:

Mediu de montare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Laboratorium Life Science S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 29662316
Adresse postale: Str. Abatorului nr. 16
Ville: Târgu Bujor
Code NUTS: RO224 Galaţi
Code postal: 330168
Pays: Roumanie
Courriel: office@laboratorium.ro
Téléphone: +40 314-378146
Fax: +40 314-378146
Adresse internet: www.laboratoriumlifescience.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 700.00 RON
Offre la plus basse: 3 700.00 RON / Offre la plus élevée: 3 700.00 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8574/5
Lot nº: 6
Intitulé:

Bandă indicatoare abur (clasa 5)

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Rafi Medical
Numéro national d'identification: RO 9245101
Adresse postale: Str. Foişorului nr. 9, sector 3
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 031173
Pays: Roumanie
Courriel: achizitii.rg@rafi.ro
Téléphone: +40 213227121
Fax: +40 213227123
Adresse internet: www.rafi.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 300.00 RON
Offre la plus basse: 1 300.00 RON / Offre la plus élevée: 1 300.00 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8574/1
Lot nº: 1
Intitulé:

Reactivi pentru analizor chemiluminescență Architect I1000

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9603757
Adresse postale: Str. Turturelelor nr. 62
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 030882
Pays: Roumanie
Courriel: sales@ams.ro
Téléphone: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Adresse internet: www.ams.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 723 798.00 RON
Offre la plus basse: 723 798.00 RON / Offre la plus élevée: 723 798.00 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8574/2
Lot nº: 3
Intitulé:

Teste rapide imunocromatografice pentru detecția IgM și IgG pentru SARS-CoV-2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 12
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Cominf S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 7586277
Adresse postale: Șoseaua Păcurari nr. 65
Ville: Iași
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700547
Pays: Roumanie
Courriel: office@cominf.ro
Téléphone: +40 232257422
Fax: +40 232257422
Adresse internet: www.cominf.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 183 952.50 RON
Offre la plus basse: 183 952.50 RON / Offre la plus élevée: 183 952.50 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-8575/1
Lot nº: 1
Intitulé:

Reactivi pentru analizor chemiluminescență Architect I1000

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9603757
Adresse postale: Str. Turturelelor nr. 62
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 030882
Pays: Roumanie
Courriel: sales@ams.ro
Téléphone: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Adresse internet: www.ams.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 214.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 29 214.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-2493/1
Lot nº: 1
Intitulé:

Reactivi pentru analizor chemiluminescență Architect I1000

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: A.M.S. 2000 Trading Impex S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 9603757
Adresse postale: Str. Turturelelor nr. 62
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 030882
Pays: Roumanie
Courriel: sales@ams.ro
Téléphone: +40 213247050
Fax: +40 213247679
Adresse internet: www.ams.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 82 734.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 82 734.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: A-2493/2
Lot nº: 2
Intitulé:

Reactiv pentru analizor coagulare ACL Elite Pro

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Medist
Numéro national d'identification: RO 6705884
Adresse postale: Str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5
Ville: București
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 050688
Pays: Roumanie
Courriel: licitatii@medist.ro
Téléphone: +40 214115003
Fax: +40 214105446
Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 888.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 11 888.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
31/03/2021