Bauleistung - 168225-2022

01/04/2022    S65

Slowenien-Ljubljana: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten

2022/S 065-168225

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 023-056501)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Nationale Identifikationsnummer: 5300177000
Postanschrift: Tržaška cesta 19
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI Slovenija
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Služba za javna naročila
E-Mail: jn.drsi@gov.si
Telefon: +386 22341422
Fax: +386 22341495
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.di.gov.si

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica

Referenznummer der Bekanntmachung: 505/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/03/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 023-056501

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

1. V Navodilih za pripravo ponudbe se doda nova točka 3.6

»3.6 Limitirana vrednost naročila

Ponudnik mora podati ponudbeno ceno, enako ali nižjo od limitirane vrednosti, ki je 80.694.905,18 EUR.

Ponudba, ki bo vsebovala ponudbeno ceno višjo od limitirane vrednosti, bo označena kot nedopustna in bo izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.«

2. Naročnik objavlja:

- Spremenjen popis del,

- Dodatne dokumente (25_spremembe v popisu del med prvo in drugo objavo.xlsx., Območje zamenjave kretnic na B strani p. Borovnica.pdf, p. Borovnica_situacijski načrt.pdf in Tehnični podatki za naročilo kretnic B stran p. Borovnica.docx)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/03/2022
muss es heißen:
Tag: 15/04/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/03/2022
muss es heißen:
Tag: 15/04/2022
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:
muss es heißen:

1. Točka 1 Navodil za pripravo ponudbe se v delu, kjer sta navedena roka spremeni tako, da se glasi:

Rok za oddajo ponudb

(datum, ura, e-naslov): 15. 4. 2022 10:00 https://ejn.gov.si/eJN2

Odpiranje ponudb

(datum, ura, e-naslov): 15. 4. 2022 12:00 https://ejn.gov.si/eJN2

2. Naročnik objavlja:

- Spremenjen popis del

- Popis vseh sprememb popisa del od objave do končne verzije

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: