Lieferungen - 168817-2020

09/04/2020    S71

Rumänien-Bukarest: Überwachungssysteme

2020/S 071-168817

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 033-077082)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Nationale Identifikationsnummer: 4193222
Postanschrift: Str. Geniului nr. 42C
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060117
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marius-Lucian Gogoi
E-Mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19360/19362
Fax: +40 214087425

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.politiadefrontiera.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție platforme mobile de supraveghere

Referenznummer der Bekanntmachung: 4193222_2020_PAAPD1120116
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35125000 Überwachungssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă intenţionează să încheie un contract de achizitie publica de produse pentru achiziționarea a 3 (trei) platforme mobile de supraveghere.

Termenul de livrare este de 12 luni de la data semnării contractului de către ultima parte și include realizarea activiăților prevăzute la secțiunea II.2.4).

În temeiul art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, autoritatea contractantă utilizează în cadrul procedurii de achiziție clauze de revizuire a contractului, după cum urmează:

A. Clauza de revizuire privind opțiunea de suplimentare:

În situația identificării unor surse de finanțare, autoritatea contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul în perioada de 24 de luni de la data semnării contractului cu o cantitate de 7 platforme mobile de supraveghere, iar prețul unitar al acestora va rămâne ferm pe perioada clauzei de revizuire.

B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultimă generație:

Se va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultimă generație în situaţia în care producătorul produselor ofertate iniţial a declarat în perioada de valabilitate a contractului drept end-of-sale/end-of-life/end-of-support produsele ofertate iniţial. Această clauză include toate echipamentele din dotarea platformelor mobile de supraveghere. La aplicarea clauzei de revizuire valoarea contractului nu se va modifica iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de autoritatea contractantă pentru ca specificaţiile tehnice ale produselor nou propuse sa fie echivalente sau superioare cu specificaţiile tehnice ale produselor ofertate inițial.

Valoarea totală estimată a achiziției a fost stabilită cu includerea opțiunea de suplimentare! Având în vedere modalitatea de aplicare a clauzei de revizuire, la întocmirea propunerii financiare, ofertanții vor lua în considerare cantitatea maximă ce include și opțiunea de suplimentare, respectiv 10 platforme mobile de supraveghere.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari au fost transmise in termenul mentionat la sectiunea I, respectiv 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (online), in sensul ca documentele atasate la sectiunea „Intrebari” nu vor contine datele de identificarea ale acestora, intrucat acestea vor deveni publice in momentul transmiterii raspunsului de catre autoritatea contractanta.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/04/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 033-077082

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 13/04/2020
muss es heißen:
Tag: 29/04/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 13/04/2020
muss es heißen:
Tag: 29/04/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 13/10/2020
muss es heißen:
Tag: 29/10/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: