Dienstleistungen - 16952-2018

13/01/2018    S9    - - Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Banská Bystrica: Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung

2018/S 009-016952

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
Námestie SNP 8
Banská Bystrica
97566
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Miroslav Kán
Telefon: +421 486711614
E-Mail: m.kan@lesy.sk
Fax: +421 486711613
NUTS-Code: SK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lesy.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.lesy.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2017

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/2017/13/05
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77211000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2017

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

LS Pohorelá.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúc i výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 001-000771

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2017

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
05/12/2016
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Róbert Duda
44178671
Lechnica 117
Lechnica
05906
Slowakei
NUTS-Code: SK041
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 603 777.39 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Žiadne z uvedených.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77211000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

LS Pohorelá.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúc i výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 750 000.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Róbert Duda
44178671
Lechnica 117
Lechnica
05906
Slowakei
NUTS-Code: SK041
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zvýšenie celkovej hodnoty RD pre čiastkové objednávky zadávané pre pôvodných dodávateľov, pričom sa nemenia ostatné podmienky zmluvy z dôvodu nepredvídateľných okolností.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Počas realizácie rámcovej dohody nastali okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Ako vyplýva z dostupných údajov nárast podkôrnikovej kalamity, ako následok vetrovej kalamity je veľmi rýchly, na rozdiel od predošlého obdobia, pričom túto kalamitu bolo potrebné spracovať. V dôsledku toho došlo k navýšeniu množstva realizovaných prác. Na základe uvedených skutočností, je potrebné uzatvoriť dodatok k rámcovej dohode, ktorým sa navýši celkový finančný limit na čiastkové zákazky zadané počas účinnosti tejto rámcovej dohody, podľa bodu 5.1. tejto rámcovej dohody.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 603 777.39 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 750 000.00 EUR