Dienstleistungen - 16957-2018

13/01/2018    S9    - - Dienstleistungen - Vergabebekanntmachung - Konzessionsvergabeverfahren 

die Tschechische Republik-Tlučná: Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2018/S 009-016957

Zuschlagsbekanntmachung – Konzession

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice
49745221
Tlučná
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. Petr Váchal
E-Mail: vachal@vodarenskaplzen.cz
NUTS-Code: CZ032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.covtlucna.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCistirna_zajmove_sdruzeni_obci_Nyrany_Tlucna_Vejprnice

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Provozovatel čistírny odpadních vod
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Provozování čistírny odpadních vod

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury – čistírna odpadních vod

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70330000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem koncese je provozování čistírny odpadních vod ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2022, s právem výběru ceny vody převzaté k čištění náležejícím provozovateli. Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude provozovatel hradit zadavateli nájemné. Zadavatel postupuje provozovateli své právo vlastníka čistírny odpadních vod na předpis a výběr ceny vody převzaté k čištění.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 41 217 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Diese Konzession ist in Lose aufgeteilt: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 41 217 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90481000
90480000
90420000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ032
Hauptort der Ausführung:

CZ0325559491.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Uvedeno v oznámení o zahájení KŘ, jakož i v zadávací dokumentaci.

Předmětem koncese je provozování čistírny odpadních vod ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2022, s právem výběru ceny vody převzaté k čištění náležejícím provozovateli. Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude provozovatel hradit zadavateli nájemné. Zadavatel postupuje provozovateli své právo vlastníka čistírny odpadních vod na předpis a výběr ceny vody převzaté k čištění.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: Viz. zadávací dokumentace – cena vody převzaté k čištění
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Laufzeit in Monaten: 60
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Vergabeverfahren mit vorheriger Veröffentlichung einer Konzessionsbekanntmachung
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Předmětem koncese je provozování čistírny odpadních vod ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2022, s právem výběru ceny vody převzaté k čištění náležejícím provozovateli. Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude provozovatel hradit zadavateli nájemné. Zadavatel postupuje provozovateli své právo vlastníka čistírny odpadních vod na předpis a výběr ceny vody převzaté k čištění.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 180-369574

Abschnitt V: Vergabe einer Konzession

Bezeichnung des Auftrags:

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury – čistírna odpadních vod

Eine Konzession/Ein Los wurde vergeben: ja
V.2)Vergabe einer Konzession
V.2.1)Tag der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
03/11/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Konzessionärs
Vodárna Plzeň, a.s.
25205625
Malostranská 2
Plzeň
31768
Tschechische Republik
E-Mail: email@vodarna.cz
NUTS-Code: CZ032

Internet-Adresse: www.vodarna.cz

Der Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert der Konzession und zu den wesentlichen Finanzierungsbedingungen (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 41 217 000.00 CZK
Gesamtwert der Konzession/des Loses: 41 217 000.00 CZK
Weitere für den Wert der Konzession relevante Einzelheiten gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie:

Poplatky, ceny a pokuty jsou upraveny v koncesní smlouvě.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018