Dienstleistungen - 174108-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Mediaș: Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung im Bau

2021/S 068-174108

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 046-116635)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
Nationale Identifikationsnummer: RO13068733
Postanschrift: Str. Constantin Moțaș nr. 1
Ort: Mediaș
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 551130
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Bogdan-Avram Luca
E-Mail: avram.luca@transgaz.ro
Telefon: +40 269801489
Fax: +40 269844832
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.transgaz.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de monitorizare a biodiversității pentru proiecte de construcție conducte de transport gaze naturale si instalații tehnice aferente

Referenznummer der Bekanntmachung: 11395/16.02.21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71313440 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung im Bau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Entitatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru pe patru ani având ca obiect „Servicii de monitorizare a biodiversității pentru proiecte de construcție conducte de transport gaze naturale si instalații tehnice aferente”.

Actele de reglementare emise de autoritățile competente pentru protecția mediului stabilesc necesitatea monitorizării biodiversității în diferite etape de implementare a proiectelor Transgaz, respectiv în etapele de pre-construcție/execuție/post-construcție. Pentru îndeplinirea cerințelor din actele de reglementare sunt necesare echipe de experți în biodiversitate, pe domeniile specifice, dimensionate corespunzător pentru acoperirea activităților de teren.

Monitorizarea biodiversității trebuie realizată pe traseul proiectelor și proximitatea acestora, atât în afara ariilor naturale protejate cât și în ariile naturale protejate, funcție de cerințele specifice ale fiecărui proiect.

Pentru proiectele Transgaz este necesară încheierea unui acord-cadru pentru o perioadă de patru ani, având ca obiect servicii de monitorizare a biodiversității pentru proiecte de construcție conducte de transport gaze naturale și instalații tehnice aferente:

I. servicii de monitorizare a biodiversității în etapa de pre-construcție a proiectului;

II. servicii de monitorizare a biodiversității în etapa de execuție a proiectului;

III. servicii de monitorizare a biodiversității în etapa de post-construcție a proiectului.

Serviciile sunt detaliate în specificația tehnică.

Contractele subsecvente care se vor încheia în baza acestui acord-cadru pot avea ca obiect prestarea serviciilor, cumulativ sau separat pentru fiecare capitol.

Plata serviciilor se va realiza pe baza unui raport parțial/final privind prestarea serviciilor, în baza unui proces-verbal încheiat între părți la predarea livrabilelor contractului de servicii și avizarea acestora de către beneficiar.

Data-limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 13-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. (2), coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 046-116635

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 13/04/2021
muss es heißen:
Tag: 13/05/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 13/04/2021
muss es heißen:
Tag: 13/05/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 13/04/2022
muss es heißen:
Tag: 13/05/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: