Dienstleistungen - 181932-2021

13/04/2021    S71

die Niederlande-Lelystad: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2021/S 071-181932

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 037-092871)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Waterschap Zuiderzeeland
Postanschrift: Lindelaan 20
Ort: Lelystad
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 8224 KT
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Julia Stuut
E-Mail: kenniscentrum@cbp.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.zuiderzeeland.nl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168704

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Technische adviesdiensten 2021-2025

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Beschrijving van de opdrachtgever

De waterschappen Drents Overijsselse Delta (Zwolle/Meppel), Rijn en IJssel (Doetinchem), Vallei en Veluwe (Apeldoorn), Vechtstromen (Almelo) en Zuiderzeeland (Lelystad) doen een gezamenlijke aanbesteding ten behoeve van "Technische adviesdiensten 2021-2025". Waterschap Zuiderzeeland treedt hierbij op als penvoerder.

Doel van de aanbesteding

​Met deze openbare Europese aanbesteding Technische adviesdiensten 2021-2025 zijn de Waterschapen voornemens om ingenieursbureaus te contracteren voor technische adviesopdrachten met een resultaatsverplichting, niet zijnde inhuur/detacheringsopdrachten.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 037-092871

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: (1) Beschrijving van de aanbesteding
Anstatt:

De Raamovereenkomst heeft betrekking op adviesopdrachten met een resultaatsverplichting, niet zijnde inhuur/detacheringsopdrachten. De werkzaamheden zoals opgenomen in Bijlage H - Inschrijfformulier Kerncompetenties en Subkerncompetenties maken onderdeel uit van de Raamovereenkomst.

muss es heißen:

De Raamovereenkomst heeft betrekking op adviesopdrachten met een resultaatsverplichting, niet zijnde inhuur/detacheringsopdrachten. De werkzaamheden zoals opgenomen in Bijlage H - Inschrijfformulier Kerncompetenties en Subkerncompetenties maken onderdeel uit van de Raamovereenkomst.

Rectificatie d.d. 8.4.2021: de beperking met betrekking tot het aantal Kerncompetenties waarop kan worden ingeschreven is vervallen.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Anstatt:
Tag: 15/04/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 18/05/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Anstatt:
Tag: 15/04/2021
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 18/05/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: VI.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Periodieke opdracht
Anstatt:

Neen

muss es heißen:

Ja

Abschnitt Nummer: VI.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt
Anstatt:
muss es heißen:

1.3.2025.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: