Lieferungen - 184573-2021

Submission deadline has been amended by:  525891-2021
14/04/2021    S72

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Schrämmaschinen für Kohle oder Stein

2021/S 072-184573

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postanschrift: Towarowa 1
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Eliza Bugdoł
E-Mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Telefon: +48 327564969
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.jsw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakupy.jsw.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”

Referenznummer der Bekanntmachung: 18/P/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43122000 Schrämmaschinen für Kohle oder Stein
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Najem nowego kombajnu chodnikowego o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43122000 Schrämmaschinen für Kohle oder Stein
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Najem nowego kombajnu chodnikowego o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 914
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Najem nowego kombajnu chodnikowego o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43122000 Schrämmaschinen für Kohle oder Stein
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Najem nowego kombajnu chodnikowego o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 912
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunki opisane zostały w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunki opisane zostały w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

— sytuacji finansowej,

— zdolności technicznej.

Na podstawie art. 393 ust. 1 Pzp zamawiający nie będzie stosował podstaw wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 Pzp.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 Pzp w wysokości:

— zadanie 1 – 90 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 90 000,00 PLN.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia, wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od przedstawienia zamawiającemu faktury, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą, w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Dostawa kompletnego urządzenia nastąpi w terminie:

— zadanie 1 – do końca listopada 2021 r.,

— zadanie 2 – do końca kwietnia 2022 r.

2. Uruchomienie urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego KWK Jastrzębie-Bzie nastąpi:

— zadanie 1 – do 45 dni od dostawy kompletnego urządzenia,

— zadanie 2 – do 45 dni od dostawy kompletnego urządzenia.

3. Okres najmu dostarczonego urządzenia:

— zadanie 1 – 914 dni kalendarzowych

— zadanie 2 – 912 dni kalendarzowych,

Od daty rozpoczęcia eksploatacji podziemnego wyrobiska, w których zamontowano i uruchomiono urządzenie, jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty pozytywnego, protokolarnego uruchomienia urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego, z wyłączeniem okresów przewidzianych w § 11 ust. 1 umowy, których nie zalicza się do okresu najmu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po wstępnym badaniu i ocenie ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za dobę najmu (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt). Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 225-554597
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/04/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/04/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin zwrotu urządzenia Wykonawcy wynosi do 60 dni od upływu okresu najmu (daty zakończenia eksploatacji urządzenia). Zwrotu przedmiotu zamówienia dokonuje się na terenie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów pomiędzy stronami ze sporządzeniem protokołu zwrotu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/04/2021