Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 190609-2022

11/04/2022    S71

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2022/S 071-190609

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 041-107443)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jaromir Chojecki
E-Mail: Jaromir.Chojecki@plk-sa.pl
Telefon: +48 224732404
Fax: +48 224732399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plk-sa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork–Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150–128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 202 (...)"

Referenznummer der Bekanntmachung: 9090/IRZR2/00278/00213/22/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 041-107443

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.6
Anstatt:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 31 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 Ustawy. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.11 ppkt 2 i 3 IDW oraz pkt 11.12 IDW. 4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW. 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 22 IDW.

muss es heißen:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 7 800 000,00 PLN (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 Ustawy. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.11 ppkt 2 i 3 IDW oraz pkt 11.12 IDW. 4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW. 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 22 IDW.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:

Data: 20/04/2022

Czas lokalny: 10:00

muss es heißen:

Data: 27/04/2022

Czas lokalny: 10:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Data: 20/04/2022

Czas lokalny: 11:00

muss es heißen:

Data: 27/04/2022

Czas lokalny: 11:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: