Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 192272-2022

12/04/2022    S72

Sverige-Trollhättan: Däck till lätta och tunga fordon

2022/S 072-192272

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 056-145899)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trollhättans kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1546
Postadress: Gärdhemsvägen 9
Ort: TROLLHÄTTAN
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 46183
Land: Sverige
Kontaktperson: Pernilla Olofsson
E-post: pernilla.olofsson@trollhattan.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trollhattan.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Däck och Däcktjänster 2022-2024-NY

Referensnummer: 2022/00220
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av däck och däcktjänster till kommunala verksamheter och deras bolag.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/04/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 056-145899

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 18/04/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 19/04/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/04/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 20/04/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: