Bauleistung - 193076-2019

25/04/2019    S81    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Opole: Bauarbeiten

2019/S 081-193076

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 079-189005)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a
Opole
45-040
Polen
Kontaktstelle(n): Emil Krzesaj
Telefon: +48 775415977
E-Mail: zamowienia@uni.opole.pl
Fax: +48 775416026
NUTS-Code: PL524

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: B/06/2018/C
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który został określony w załączniku nr 9 do SIWZ, zawierający dokumentację techniczną / opis przedmiotu zamówienia (folder plików).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej.

2.2. Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, zatwierdzonej przez Zamawiającego.

2.3. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 079-189005

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów. Koniec:
Anstatt:
Tag: 21/01/2021
muss es heißen:
Tag: 31/03/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: