Lieferungen - 193250-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Laborreagenzien

2019/S 081-193250

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Telefon: +48 124247072
E-Mail: aburszczan@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.su.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 19
Kraków
31-501
Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 18E, 31-501 Kraków
Telefon: +48 124247072
E-Mail: aburszczan@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.su.krakow.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych lub modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Referenznummer der Bekanntmachung: NSSU.DFP.271.22.2019.ADB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu i wymianę danych z systemem LIS każdy spięty w linię dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach (cz. 1), a także dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji (cz. 2 i 3).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b i 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Ogłoszenie było ogólnodostępne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 811 727.33 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
38434500
38434580
33190000
42931100
39711110
72260000
48000000
71356300
72267000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS, składających się z:

1/ modułu preanalitycznego (sorter - 1 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt.), modułu biochemicznego - 1 szt., modułu immunochemicznego - 1 szt. i lodówko-zamrażalka do przechowywania próbek krwi - 1 szt.

2/ modułu preanalitycznego (sorter - 2 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt. wirówki w linii - 2 szt.) i modułu biochemicznego - 2 szt., modułu immunochemicznego - 2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt.

Do wykonania poniższych oznaczeń (kontroli+kalibracji+wyników) na 36 m-cy:

1 Albumina - 100 000 oznaczeń

2 Aminotransferaza alaninowa / GPT - 330 000 oznaczeń

3 Aminotransferaza asparaginianowa AST/GOT - 225 000 oznaczeń

4 Amoniak / NH3 - 10 000 oznaczeń

5 Białko C-Reaktywne / CRP - 300 000 oznaczeń

6 hs CRP - 1 000 oznaczeń

7 Białko całkowite / TP - 120 000 oznaczeń

8 Bilirubina bezpośrednia - 16 000 oznaczeń

9 Bilirubina całkowita - 200 000 oznaczeń

10 Cholesterol - 150 000 oznaczeń

11 Cholesterol HDL - 100 000 oznaczeń

12 Cholesterol LDL - 10 000 oznaczeń

13 Cholinesteraza /CHE - 50 000 oznaczeń

14 Dehydrogenaza mleczanowa / LDH - 60 000 oznaczeń

15 Fosfataza zasadowa / ALP - 100 000 oznaczeń

16 Fosforany nieorganiczne / PHOS - 75 000 oznaczeń

17 Glukoza - 300 000 oznaczeń

18 Kinaza kreatynowa / CK - 35 000 oznaczeń

19 Kreatynina Jaffe - 450 000 oznaczeń

20 Kreatynina metodą enzymatyczną - 45 000 oznaczeń

21 Kwas moczowy / UA - 110 000 oznaczeń

22 Magnez / Mg - 100 000 oznaczeń

23 Mleczany / LACT / Kwas mlekowy - 5 000 oznaczeń

24 Mocznik / UREA - 300 000 oznaczeń

25 Chlorki / Cl - 19 000 oznaczeń

26 Potas / K - 560 000 oznaczeń

27 Sód / Na - 400 000 oznaczeń

28 Triglicerydy / TRIG - 120 000 oznaczeń

29 UIBC - 15 000 oznaczeń

30 Wapń / Ca - 180 000 oznaczeń

31 alfa-Amylaza / AMYL - 30 000 oznaczeń

32 Żelazo - 60 000 oznaczeń

33 Anti-TPO - 20 000 oznaczeń

34 Anti-Tg - 20 000 oznaczeń

35 C Peptyd - 3 000 oznaczeń

36 CA 125 - 20 000 oznaczeń

37 CA 15-3 - 5 500 oznaczeń

38 CA 19-9 - 20 000 oznaczeń

39 CEA - 26 000 oznaczeń

40 DHEA-S - 10 000 oznaczeń

41 Estradiol - 10 000 oznaczeń

42 FSH - 12 000 oznaczeń

43 Ferrytyna - 40 000 oznaczeń

44 Free PSA - 3 600 oznaczeń

45 Insulina - 36 000 oznaczeń

46 Kortyzol - 28 000 oznaczeń

47 Kwas Foliowy - 10 000 oznaczeń

48 LH - 12 000 oznaczeń

49 PSA - 20 000 oznaczeń

50 Progesteron - 2 400 oznaczeń

51 Prolaktyna - 36 000 oznaczeń

52 SHBG - 9 000 oznaczeń

53 TSH - 160 000 oznaczeń

54 Witamina B12 - 19 000 oznaczeń

55 Witamina D Total - 45 000 oznaczeń

56 anti-CCP - 2 600 oznaczeń

57 fT3 - 50 000 oznaczeń

58 fT4 - 60 000 oznaczeń

59 G-GT - 120 000 oznaczeń

60 Testosteron - 12 000 oznaczeń

61 Homocysteina - 1 500 oznaczeń

62 Białko w moczu - 30 000 oznaczeń

63 Białko w PMR - 4 500 oznaczeń

64 Glukoza w moczu (ilościowo) - 4 500 oznaczeń

65 Glukoza w PMR - 4 500 oznaczeń

66 Lipaza - 21 000 oznaczeń

67 Prokalcytonina - 30 000 oznaczeń

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 584 533.79 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium wynosi 190 000,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
38434500
38434580
33190000
42931100
39711110
72260000
48000000
71356300
72267000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dzierżawa modułu biochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS i modułu immunochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji do wykonania poniższych oznaczeń (kontroli+kalibracji+wyników) na 36 m-cy:

1 Fosfataza kwaśna/ sterczowa ACP - 600 oznaczeń

2 Anti-Mullerian Hormone - 2 000 oznaczeń

3 beta HCG - 10 000 oznaczeń

4 PAPP-A - 3 600 oznaczeń

5 S-100 - 600 oznaczeń

6 Tyreoglobulina / TG - 12 000 oznaczeń

7 free beta-HCG - 3 900 oznaczeń

8 CA 72-4 - 300 oznaczeń

9 NSE - 300 oznaczeń

10 Beta-CrossLaps (CTx) - 300 oznaczeń

11 Osteokalcyna - 300 oznaczeń

12 PlGF - 300 oznaczeń

13 sFLT-1 - 300 oznaczeń

14 Interleukina 6 - 300 oznaczeń

15 Białko Tau - 360 oznaczeń

16 Beta amyloid 1-42 - 360 oznaczeń

17 Kalprotektyna - 2 000 oznaczeń

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 893 964.96 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium wynosi 20 000,00 PLN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500
38434500
38434580
33190000
42931100
39711110
72260000
48000000
71356300
72267000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dzierżawa modułu biochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS i modułu immunochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji do wykonania poniższych oznaczeń (kontroli+kalibracji+wyników) na 36 m-cy:

1 CK-MB aktywność - 14 000 oznaczeń

2 HE4 - 3 000 oznaczeń

3 Kwasy żółciowe TBA - 1 000 oznaczeń

4 Cyfra 21-1 - 300 oznaczeń

5 NGAL - oznaczeń 1 000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 333 228.58 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium wynosi 7 000,00 PLN

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy reguluje wzór umowy, będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Sekcja Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok. 20A, POLSKA.

Kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji (JEDZ). Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

9. dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego (szczegółowe informacje w Specyfikacji)

Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w specyfikacji.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019