Lieferungen - 193301-2019

25/04/2019    S81

România-Brașov: Soluţii injectabile

2019/S 081-193301

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
Număr naţional de înregistrare: 4317738
Adresă: Str. Nicopole nr. 45
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500063
Țară: România
Persoană de contact: Adina Rada
E-mail: licitatii.pediatriebv@gmail.com
Telefon: +40 268415130
Fax: +40 268418988
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://spitalcopiibrasov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție Idursulfasum 2 mg/ml

Număr de referinţă: 2349
II.1.2)Cod CPV principal
33692500 Soluţii injectabile
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziție Idursulfasum 2 mg/ml.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 6 635 640.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 635 640.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Nicopole nr. 45, Brașov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție Idursulfasum 2 mg/ml.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 169
Titlu:

Acord-cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Farmexpert D.C.I. S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 8955860
Adresă: Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060859
Țară: România
E-mail: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Telefon: +40 214077711
Fax: +40 214077712
Adresă internet: www.farmexpert.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 500 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 6 635 640.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 635 640.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019