Lieferungen - 193367-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Pazardzhik: Dialyselösungen

2019/S 081-193367

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„MBAL — Pazardzhik“ AD
130072241
ul. „Bolnichna“ No. 15
Pazardzhik
4400
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vladimir Tomov
Telefon: +359 34408603
E-Mail: mbal_pz_op@abv.bg
Fax: +359 34408766
NUTS-Code: BG423

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mbal-pz.com

Adresse des Beschafferprofils: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД 2019—2020 г.

Referenznummer der Bekanntmachung: 00027-2019-0002
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33692800
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обект на поръчката са периодични доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа съгласно приложената спецификация за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. Действието му се продължава до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет. Срокът за изпълнение е обвързан със спазване разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и 3 от на Постановление № 146 от 9.6.2015 г. на МС за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. Поръчката е обособена в 11 позиции.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Концентрат за ацетатна хемодиализа

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на концентрат за ацетатна хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 100 литра.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа — 1:34, туба от 5 или 10 литра

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на концентрати за бикарбонатна хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 17 000 литра

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Концентрат за бикарбонатна хемодиализа — бикарбонатен разтвор за хемодиализа 8,4 %

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на концентрат за бикарбонатни хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 100 000 литра

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа за апарати „Браун“ — 1:44

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа за апарати „Браун“ — 1:44, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 100 000 литра

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 650 грама

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 2 400 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон с адаптор от 700 грама

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 50 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 750 грама

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 50 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 760 грама

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 300 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 950 грама

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 7 000 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 1100 грама

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 200 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Антибактериален разтвор със съдържание на урокиназа 25000 МЕ и антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на тауролидин 1 %

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33692800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Периодично повтарящи се доставки на антибактериален разтвор със съдържание на урокиназа 25000 МЕ и антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на тауролидин 1 %, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество - 1500 броя

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 030-066605
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон с адаптор от 700 грама

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят прекратява процедурата по обособена позиция № 6 „Суха бикарбонатна субстанция — патрон с адаптор от 700 грама“, тъй като не е подадена нито 1 оферта.

Позиция № 6 „Суха бикарбонатна субстанция — патрон с адаптор от 700 грама“.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — неприложимо

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019