Lieferungen - 193370-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Banská Bystrica: Chromatografen

2019/S 081-193370

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
37957937
Námestie L.Svobodu 4
Banská Bystrica
974 09
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Martin Chachula
Telefon: +421 415665268
E-Mail: chachula@eurodotacie.sk
NUTS-Code: SK032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.detskanemocnica.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9183

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laboratórna a sterilizačná technika

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38432200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup

— plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks]

— centrifúga [1 ks]

— chladnička laboratórna [2 ks]

— chladnička lekárska [10 ks]

— kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks]

— systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]

— laminárny box II. B2 triedy Biohazard s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks]

— laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks]

— plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks]

— dezinfektor [1 ks]

— oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks]

— parný sterilizátor [1 ks]

— vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]

Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na 1 alebo viaceré časti predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Analyzátor

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 11 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Centrifúga

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— centrifúga [1 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Chladničky

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39711130
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— chladnička laboratórna [2 ks]

— chladnička lekárska [10 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kvapalinový chromatograf

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 39 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39811200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 1 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Laminárne boxy

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39180000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— laminárny box II. B2 triedy Biohazard s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks]

— laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 1 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Plynový chromatograf

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38432210
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 2 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sterilizácia

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39330000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— dezinfektor [1 ks]

— oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks]

— parný sterilizátor [1 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 3 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vyštikávač suchých krvných vzoriek

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434520
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032
Hauptort der Ausführung:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup

— vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302020S888

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 1 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 218-498410
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Odôvodnenie zrušenia: § 57 ods. 1 písm. b) ZVO

Komisia: RNDr. Mária Knapková, PhD.; MUDr. Miloslav Hanula, PhD.; PhDr. Zuzana Mydlová; Ing. Mária Machková

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019