Lieferungen - 193512-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Raszyn: Technische Computerunterstützung

2019/S 081-193512

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 078-185548)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Raszyn
05-090
Polen
Kontaktstelle(n): Daniel Imieliński
Telefon: +48 600205292
E-Mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zilp.lasy.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odnowienie licencji oraz rozbudowa środowiska wirtualizacji Vmware w centrach przetwarzania danych PGL LP

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.270.40.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72611000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przedłużenie wsparcia producenta i prawa do aktualizacji oprogramowania VMware oraz rozszerzenie środowiska WMware o dodatkowe licencje oraz funkcjonalność mikrosegmentacji (VMware NSX Data Center),

2) zapewnienie zespołowi Zamawiającego szkolenia opisanego w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Umowy,

3) zapewnienie Zamawiającemu 40 godzin konsultacji opisanych w pkt. 6 Załącznika nr 1 do Umowy,

4) zapewnienie Zamawiającemu warsztatów opisanych w pkt. 7 Załącznika nr 1 do Umowy.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy stanowią Załączniki do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 078-185548

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Główny kod CPV
Anstatt:
76110000
muss es heißen:
72611000
Abschnitt Nummer: Nagłówek
Anstatt:

Polska-Raszyn: Doraźne usługi związane z wydobyciem gazu

muss es heißen:

Polska-Raszyn: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: